Kongres FBE w Warszawie – możliwość udziału dla członków IA w Warszawie i OIRP w Warszawie w części Kongresu za preferencyjną opłatą

20-22 września 2018 r., w Warszawie, odbędzie się 52 Kongres FBE (Fédération des Barreaux d’Europe, Federacji Adwokatur Europejskich), który organizuje Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie wraz z Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie. Tematem przewodnim Kongresu będzie „Prawo do prywatności w erze cyfrowej”, które obecnie jest jednym z najszerzej dyskutowanych problemów w Europie.

Kongres został podzielony na trzy główne panele.

Pierwszy, zatytułowany „Europejskie wyzwania w zakresie ochrony danych”, będzie poświęcony ochronie danych z perspektywy europejskiej oraz aktualnym problemom dotyczącym stosowania RODO, czyli unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (ang. GDPR, General Data Protection Regulation). Drugi panel będzie okazją do dyskusji na temat: „Rządy i ograniczenia prywatności”. Uczestnicy debaty będą omawiać możliwe ograniczenia prywatności przez państwo, a także przeanalizują przypadki niewłaściwego wykorzystywania danych osobowych przez władze. Trzeci panel „Wykorzystywanie i niewłaściwe wykorzystywanie danych osobowych oraz horyzontalna ochrona przeciwko naruszaniu prywatności” poświęcony będzie nadużyciom, jakich dopuszczają się podmioty prywatne. W tej części omówione zostaną również regulacje oraz zagadnienia praktyczne.

W przypadku chęci udziału – przez członków Izby Adwokackiej w Warszawie i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie – w części Kongresu, powinni oni wypełnić załączony formularz i wysłać na wskazany w nim adres e-mail. W takim przypadku członków IA w Warszawie i OIRP w Warszawie obowiązują preferencyjne opłaty, które wynoszą:

– 120 Euro za udział w samej konferencji 21 września br. (opłata obejmuje przerwy kawowe i lunch)

– dodatkowo 130 Euro za Gala Dinner (w tym samym dniu).

W przypadku chęci udziału – standardowo – w całym Kongresie, na Kongres można się zarejestrować za pośrednictwem strony: www.fbewarsaw2018.eu/en/.

Obowiązują opłaty:

– do 22 sierpnia br. – opłata wynosi 450 EURO (w tym VAT),

– po terminie wskazanym  powyżej – opłata wynosi 550 EURO (w tym VAT),

– osoba towarzysząca – opłata wynosi 290 EURO (w tym VAT).