Konferencja „Zgoda na zabieg medyczny – aspekty prawne i medyczne”. Patronat ORA  w Warszawie

Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego serdecznie zapraszają do udziału w konferencji pt. „Zgoda na zabieg medyczny – aspekty prawne i medyczne”. Patronat nad konferencją objęła Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. W ramach otwarcia konferencji swoje wystąpienie zaprezentuje także Dziekan ORA w Warszawie adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska.

Wydarzenie odbędzie się 29 maja 2023 r., na terenie Uczelni Łazarskiego, przy ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa, godz. 10.00-15.00.

Konferencja jest organizowana w ramach obchodów 30-lecia Uczelni Łazarskiego. Zgodnie z dyspozycją art. 3 Karty praw podstawowych UE „w dziedzinie medycyny i biologii muszą być szanowane w szczególności swobodna i świadoma zgoda osoby zainteresowanej, wyrażona zgodnie z procedurami określonymi przez ustawę.”.

Polskie regulacje prawne wymagają, by każdy zabieg medyczny był poprzedzony z jednej strony udzieleniem pacjentowi informacji o samym zabiegu i jego następstwach, z drugiej, wyrażeniem przez pacjenta zgody na wykonanie zabiegu. Uzyskanie zgody na wykonanie zabiegu operacyjnego oraz wdrożenie leczenia ma podstawowe znaczenie zarówno z medycznego, jak i prawnego punktu widzenia.

Doświadczenie jurydyczne uczy jednak, że często zgoda pacjenta jest uzyskana w sposób niewłaściwy i niezgodny z prawem oraz intencją ustawodawcy, ale również samego jej autora. Konferencja ma na celu przybliżenie obowiązujących unormowań prawnych w zakresie udzielenia skutecznej zgody pacjenta oraz zdefiniowanie przyczyn występujących w tym przedmiocie nieprawidłowości, a także omówienie ewentualnych środków, umożliwiających zniwelowanie wadliwości przedmiotowej czynności.

Decyzją Komisji Doskonalenia Zawodowego, adwokaci Izby Warszawskiej, uczestniczący w konferencji „Zgoda na zabieg medyczny – aspekty prawne i medyczne”, uzyskują po 4 punkty doskonalenia zawodowego na podstawie certyfikatów, wystawionych przez organizatora wydarzenia.

Link do konferencji tutaj.

Program konferencji