Konferencja SWPS online: Przeciwdziałanie, wykrywanie i zwalczanie zjawiska przemocy w rodzinie w ujęciu interdyscyplinarnym i systemowym

Konferencja odbędzie się już w najbliższy czwartek, tj. 13 stycznia 2022 r. i rozpoczyna się o godz. 10. 00. Nosi tytuł: ,,Przeciwdziałanie, wykrywanie i zwalczanie zjawiska przemocy w rodzinie w ujęciu interdyscyplinarnym i systemowym”. Konferencja ma formę zdalną, składa się z dwóch paneli. Patronat nad konferencją objął m. in. Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak oraz Sekcja Praw Dziecka przy ORA w Warszawie.

Poniżej zamieszczamy link do programu wydarzenia (tam umieszczone są również informacje dotyczące prelegentów oraz o link dla adwokatów do rejestracji): https://swps.pl/my-uniwersytet/aktualnosci/konferencje-i-seminaria/31765-przeciwdzialanie-wykrywanie-i-zwalczanie-zjawiska-przemocy-w-rodzinie-w-ujeciu-interdyscyplinarnym-i-systemowym

Zgodnie z decyzją Komisją Doskonalenia Zawodowego, udział adwokatów w naszej Konferencji zostanie zaliczony na poczet obowiązku doskonalenia zawodowego w wymiarze 4 punktów szkoleniowych. Dodatkowo informujemy, że zaświadczenia o udziale w konferencji zostaną wystawione dla osób zainteresowanych. Prośbę o wystawienie zaświadczenia prosimy wysłać na adres knpr@swps.edu.pl najpóźniej 14 dni po zakończeniu konferencji. W mailu prosimy podać imię, nazwisko oraz adres mail, z którego nastąpiło logowanie na platformie zoom.