Konferencja „Adwokat dla rodziny – interdyscyplinarne ujęcie dobra dziecka” – 5.06.24 r.

Okręgowa Rada Adwokacka wraz z Sekcją Prawa Rodzinnego, Sekcją Praw Dziecka oraz Komisją ds. Sekcji Tematycznych działającymi przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego mają zaszczyt zaprosić Państwa na II odsłonę Konferencji pt. „Adwokat dla rodziny – interdyscyplinarne ujęcie dobra dziecka”.

Konferencja odbędzie się w formule stacjonarnej, 5 czerwca 2024 roku w Auli Starego BUW-u Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie w godzinach 9.00-15.30.
Tegoroczna konferencja poruszy tematykę zdrowia psychicznego dzieci.

Link do rejestracji: https://www.ora-warszawa.com.pl/wydarzenie/adwokat-dla-rodziny-interdyscyplinarne-ujecie-dobra-dziecka/

I panel organizowany przez Sekcję Prawa Rodzinnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie nosi tytuł: “Opinie sądowe w sprawach z udziałem dzieci jako istotny dowód w postępowaniach sądowych”

Panel skupi się na zagadnieniu opiniowania sądowego w sprawach z udziałem dzieci i istotnego znaczenia opinii sądowych dla rozstrzygnięcia w postępowaniach sądowych w sprawach karnych, rodzinnych, rozwodowych i nieletnich. Dzięki udziałowi w panelu zarówno sędziów, biegłych sądowych jak i adwokatów przyjrzymy się metodologii sporządzania opinii sądowych, ich analizie, ocenie, uzupełnianiu oraz możliwości ich podważania z perspektywy różnych uczestników postępowań z udziałem dzieci. Co dla sądu ma znaczenie, gdy zapoznaje się z opinią biegłych? W jakich sytuacjach należy uzupełnić sporządzoną opinię? Co bierze pod uwagę biegły badający dziecko? W jaki sposób adwokat może skutecznie zakwestionować niekorzystną dla jego klienta opinię? Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć podczas I panelu Konferencji.

II panel prowadzony przez Sekcję Praw Dziecka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie zastał zatytułowany: „Zdrowie psychiczne dzieci – rola adwokata”

Zdrowie psychiczne dzieci ma decydujące znaczenie dla ich przyszłości i dobrobytu. Podczas panelu omówimy strategiczne podejścia i systemowe rozwiązania, które wspierają zdrowie psychiczne naszych najmłodszych obywateli. Ponadto, przyjrzymy się roli adwokatów w procesie zapewniania dzieciom odpowiedniego wsparcia prawno-psychologicznego, zwłaszcza w trakcie postępowań sądowych, gdzie ich dobrostan jest często na szali. Będziemy także dyskutować o dostępnych źródłach wsparcia dla małoletnich, którzy znajdują się w trudnych sytuacjach, szczególnie gdy ich najbliżsi są główną przyczyną ich problemów. Nasza rozmowa będzie skupiała się na tworzeniu bardziej empatycznej i odpowiedzialnej społeczności, która dba o dobro dzieci i młodzieży na każdym etapie ich życia.

III Panel został zorganizowany przez Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego

Zdrowie psychiczne jest bardzo ważnym elementem dobrostanu każdego człowieka, także tego małego. Celem panelu jest analiza warunkujących go czynników w ujęciu interdyscyplinarnym. Podczas panelu omówione zostaną zagadnienia wpływu traumy wczesnodziecięcej na życie człowieka, a także skala zjawiska przemocy wobec dzieci i młodzieży w Polsce. Obecny kurator zawodowy przedstawi swoją perspektywę konsekwencji przemocy domowej dla zdrowia psychicznego dzieci. W dyskusji i wystąpieniach zwrócona będzie też uwagę na wyzwania opiniowania OZSS dla zdrowia psychicznego dzieci. Wreszcie, przyjrzymy się aktywności organizacji pozarządowych w obszarze ochrony zdrowia psychicznego dzieci na przykładzie Fundacji TVN.

Udział prelegentów w osobach sędziów, adwokatów, psychologów, socjologów, pracowników naukowych i innych specjalistów, umożliwi szerokie spojrzenie na kwestie procesu z udziałem rodziny i dziecka z perspektywy zarówno profesjonalnych pełnomocników, jak i jego uczestników.

Konferencja kierowana jest zarówno do adwokatek, adwokatów i aplikantów adwokackich, jak i innych specjalistów uczestniczących w procedurach prawnych związanych z rodziną czy dziećmi, tj. sędziów, radców prawnych, psychologów, socjologów, kuratorów sądowych oraz przedstawicieli nauki.
Dla uczestników konferencji przewidziane są zaświadczenia potwierdzające udział w wydarzeniu.

II Konferencja Adwokat dla Rodziny – agenda

Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji!

Organizatorzy

Komisja ds. Sekcji Tematycznych:
adw. dr Kamil Szmid
adw. Dominika Tomaszewska
adw. Karolina Marszałek

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji:
dr hab. Magdalena Szafranek

Sekcja Prawa Rodzinnego:
Adw. Katarzyna Lauritsen
Adw. Dominika Tomaszewska
Adw. Karolina Dec
Adw. Maria Beca – Kornecka
Apl. adw. Patrycja Łukasiewicz
Adw. Dominika Bielska
Adw. Gabriela Pagacz
Adw. Kamila Zagórska

Sekcja Praw Dziecka:
Adw. Karolina Marszałek
Apl. adw. Joanna Repeć
Adw. Emilia Naumann
Apl. adw. Klaudia Judzewicz
Apl. adw. Anna Polimeno
Adw. Witold Sancewicz