Zarządzenia Prezesów Sądów i Aresztów Śledczych na dzień 24 kwietnia br.

Poniżej publikujemy zarządzenia zarządzenia Prezesów Sądów i Aresztów Śledczych na dzień 24 kwietnia br. Zachęcamy do zapoznania się.

Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie nr 43

Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie nr 44

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Wołominie

Informujemy ponadto, iż dzisiaj, tj. 24 kwietnia br. odbyła się rozmowa Dziekana ORA w Warszawie adw. Mikołaja Pietrzaka z Panią Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Pani Prezes prosiła o wyrozumiałość informując, że nie w każdej sprawie sekretariat będzie w stanie powiadomić pełnomocników o zdjęciu sprawy z wokandy.