Wideokonferencja z Dyrektorem i przedstawicielami Aresztu Śledczego w Warszawie Białołęce – komunikat Sekretarza ORA w Warszawie

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że dzisiaj odbyła się wideokonferencja z Dyrektorem i przedstawicielami Aresztu Śledczego w Warszawie Białołęce, w której udział wziął Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Mikołaja Pietrzak i Zastępca Sekretarza adw. Aleksander Krysztofowicz.

W trakcie wideokonferencji omówiono sprawy, które były przedmiotem zgłoszeń do Okręgowej Rady Adwokackiej w ostatnim czasie.

Otrzymaliśmy zapewnienie, że obecnie widzenia adwokackie odbywają się normalnie i są podejmowane środki ostrożności włącznie z mierzeniem temperatury jak również udostępnianiem płynów odkażających. Jednocześnie w salach widzeń montowane są osłony, aby była możliwość rozmowy z osadzonymi bez konieczności bezpośredniego kontaktu. W związku z otrzymywanymi informacjami dot. instalacji urządzeń rejestrujących obraz w pokojach widzeń Dziekan wyraził swoje zaniepokojenie i poinformował, że uważa to za zagrażające istocie tajemnicy obrończej. Przedstawiciele Aresztu zaznaczyli, że kamery zostały zainstalowane ze względu na nieprawidłowości, które miały mieć miejsce z udziałem reprezentantów osadzonych i zapewnili, że z kamer nie jest uzyskiwany dźwięk, jak również, że przebieg widzeń nie jest utrwalany. Kamery zostały zainstalowane w dwóch pomieszczeniach. Dziekan podkreślił, że osoby, które dopuszczają się deliktów dyscyplinarnych powinny zostać wskazane i wobec nich będzie podejmował czynności Rzecznik Dyscyplinarny. Stoi nadal jednak na stanowisku, że umieszczenie kamer w pokoju, w którym odbywają się widzenia stanowić może naruszenie tajemnicy i może ograniczać swobodę komunikacji klienta z adwokatem. Taka sytuacja pozostaje nie do zaakceptowania przez samorząd adwokacki. Omawiano również kwestię przebiegu widzeń adwokackich sprzed ogłoszenia stanu epidemii i długiego czasu oczekiwania adwokatów na widzenia z klientami w związku z wprowadzeniem obowiązku odprowadzania przez funkcjonariusza do pawilonu, w którym odbywają się czynności procesowe.

Poinformowano nas, że wprowadzenie nowych zasad (nie tylko wobec adwokatów, ale także prokuratorów, funkcjonariuszy Policji i innych osób przybywających służbowo na tereń aresztu śledczego) wynika z zaleceń pokontrolnych i Areszt Śledczy był zobowiązany je wprowadzić. Jednocześnie wskazano, że czas oczekiwania uzależniony jest również od liczby pomieszczeń, w których odbywają się widzenia adwokackie. W tym aspekcie przedstawiciele Aresztu Śledczego poinformowali, że wystąpili już o środki na budowę większego pawilonu. Ze względu na sytuację epidemiczną prace nad projektem nie postępują.

Spotkanie przebiegało w życzliwej atmosferze, a punkty, które budziły nasze wątpliwości mają podlegać dalszej analizie administracji Aresztu Śledczego – w związku z przedstawioną argumentacją.

Podczas spotkania omówiono również możliwość organizacji webinarium, w trakcie którego przedstawiciele Aresztu Śledczego Warszawa Białołęka omówiliby najczęściej zdarzające się sytuacje z udziałem adwokatów lub aplikantów adwokackich, które budzą ich zastrzeżenia i mogliby odpowiedzieć na praktyczne pytania adwokatów. Zachęcamy do przesyłania zagadnień, które chcieliby Państwo omówić na takim spotkaniu.

Aleksander Krysztofowicz

Zastępca Sekretarza

Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie