Wnioski i uchwały na Zgromadzenie Izby

Uprzejmie przypominamy – zgodnie z przesłaną korespondencją dotyczącą Zgromadzenia Izby – że na Zgromadzeniu Izby nie będą przyjmowane wnioski i projekty uchwał. Projekty pisemnych wniosków i uchwał przyjmowane będą na 14 dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia i nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia tj. 6 kwietnia 2018 r. – 17 kwietnia 2018 r.

O chwili wpłynięcia projektu decyduje data wpływu do Biura podawczego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i zasada ta odnosi się również do projektów przesyłanych listownie.

adw. Michał Fertak – rzecznik prasowy ORA w Warszawie