Spotkanie władz izby z Prezesem Sądu Okręgowego Warszawa-Praga

19 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie władz Izby z Prezesem Sądu Okręgowego Warszawa-Praga SSO Pawłem Iwaniukiem. Z ramienia ORA w spotkaniu uczestniczyli Dziekan adw. Mikołaj Pietrzak i Wicedziekan adw. Aleksander Krysztofowicz oraz Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy z Sądami, adw. Dominika Tomaszewska.

Na spotkaniu omówiono bieżące problemy zgłaszane przez adwokatów, w tym:

1. udzielanie obrońcom dostępu do akt sprawy przed posiedzeniami w przedmiocie tymczasowego aresztowania;
2. dostęp do i funkcjonowanie BOI oraz czytelni akt;
3. długi czas oczekiwania na wyznaczenie terminów rozpraw, zwłaszcza w sprawach cywilnych i rozwodowych;
4. organizację praktyk aplikantów adwokackich w sądach podległych SO Warszawa-Praga.

Zasygnalizowane sprawy spotkały się ze zrozumieniem Pana Prezesa, który obiecał przyjrzeć się zasygnalizowanym problemom i w miarę możliwości odpowiedzieć na zgłaszane postulaty adwokatów. Na spotkaniu uzgodniono także wprowadzenie nowego obiegu komunikacji pomiędzy koordynatorem praktyk aplikanckich po stronie sądu, a Działem Szkolenia Aplikantów.

Przy tej okazji przypominamy, że wszelkie problemy związane z sądami, zwłaszcza będące skutkiem obostrzeń COVID-owych, są stale monitorowane przez Radę. Uprzejmie prosimy o wskazywanie wszelkich napotykanych przez adwokatów i aplikantów trudności do Komisji ds. Współpracy z Sądami, celem podjęcia działań. Przypominamy, że od ub. roku funkcjonuje dedykowany adres e-mail: instytucje@ora-warszawa.com.pl.

adw. Grzegorz Kukowka – rzecznik prasowy ORA w Warszawie