Solidarność warszawskiej izby z prawnikami z Mjanmy

W obliczu dokonanego z początkiem lutego br. wojskowego zamachu stanu w Mjanmie dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak wyraził swoją solidarność i wsparcie dla Niezależnego Stowarzyszenia Prawników Mjanmy (Independent Lawyers ’Association of Myanmar – ILAM). W swoim stanowisku podkreśla, iż Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie kładzie w swoim działaniu duży nacisk na poszanowanie praw człowieka i zasady państwa prawa.

Apeluje także o umożliwienie prawnikom w Mjanmie wykonywanie swoich obowiązków bez obawy przed odwetem, zastraszaniem lub szykanowaniem, aby w ten sposób chronić niezawisłość i integralność wymiaru sprawiedliwości oraz praworządność.

Apel dziekana ORA w Warszawie skierowany został do Ministerstwa Sprawa Zagranicznych RP, Ambasady Mjanmy w Berlinie, Niezależnego Stowarzyszenia Prawników w Mjanmie oraz zaprzyjaźnionych organizacji prawniczych (ECBA, CCBE, FBE).

Statement of the Dean of the Warsaw Bar Association of Advocates_Myanmar