Spotkanie starostów i wicestarostów wszystkich grup 3 lat aplikacji

22 stycznia br. odbyło się spotkanie starostów i wicestarostów grup wszystkich 3 lat aplikacji z Kierownik Szkolenia Aplikantów – adwokat Dorotą Kulińską oraz Wicedziekan ORA – adwokat Katarzną Gajowniczek-Pruszyńska. 


Kierownik Szkolenia przedstawiła i wyjaśniła aplikantom zmiany w przebiegu szkolenia na 1 i 2  roku aplikacji.

Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie tzw. „weryfikacji wiedzy” – nowej formy, która ma częściowo zastąpić prace domowe oraz umożliwić aplikantom sprawdzenie się poprzez sporządzanie najważniejszych pism procesowych w trakcie trwania roku szkoleniowego po przeprowadzeniu zajęć z danego tematu.

Ponadto Kierownik poinformowała, że w e-dzienniku działa nowa zakładka „ankiety” – poprzez którą aplikanci mogą zdalnie ocenia przeprowadzone zajęcia.

Nowością w tym roku szkoleniowym, dla wszystkich 3 roczników aplikantów, ma być wprowadzenie zajęć fakultatywnych z tematów i przedmiotów nieobjętych zakresem szkolenia. Wybór tematów oraz prowadzących został pozostawiony w gestii samych aplikantów, którzy mogą wybrać najbardziej interesujące ich zagadnienia i w ten sposób uzupełnić szkolenie o interesujące aplikantów aspekty wykonywania zawodu.

Wicedziekan zwróciła się do aplikantów z apelem o zgłaszanie wszelkich prób przesłuchiwania aplikantów na okoliczności związane z wykonywaniem pracy zawodowej. Wskazała także na istotę roli patronatu oraz zadeklarowała pełną pomoc w poszukiwaniu przez aplikantów patronów. Omówiony został także zakaz pracy na stanowisku asystenta sędziego. Ponownie Dziekan prosiła o kontakt aplikantów starszych lat, którzy do tej pory wykonywali taką pracę, w celu znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania.