Regulamin wyznaczania, zwalniania i wynagradzania zastępców adwokatów wykonujących zawód, niemających czasowo lub trwale możliwości wykonywania zawodu

Poniżej publikujemy przejęty przez ORA w Warszawie Regulamin wyznaczania, zwalniania i wynagradzania zastępców adwokatów wykonujących zawód, niemających czasowo lub trwale możliwości wykonywania zawodu oraz w przypadku skreślenia z listy adwokatów. Regulamin został przyjęty uchwała ORA w Warszawie w dniu 20 marca br.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem.