Pilna prośba – poszukiwani adwokaci do pełnienia dyżuru w dniu 23 maja br. w ramach kontroli zatrzymań nieletnich

W odpowiedzi na pilną prośbę Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieście w Warszawie – III Wydział Rodzinny i Nieletnich Prezydium ORA w Warszawie prosi o pilne zgłaszania się adwokatów do pełnienia dyżuru w dniu 23 maja br. w ramach kontroli zatrzymań nieletnich.

Adwokaci zainteresowani proszeni są o pilny kontakt na adres: krystyna.plaskota@ora-warszawa.com.pl lub telefonicznie 22 58 49 623.