Pierwsze Prezydium ORA w Warszawie w nowym składzie

Wczoraj (8.02) miało miejsce pierwsze posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie nowej kadencji.

Omówiono najważniejsze kwestie związane z bieżącymi pracami Prezydium i przygotowaniem kolejnego posiedzenia Rady:

  1. zakres kompetencji poszczególnych członków Prezydium;
  2. projekt rekomendacji dla Rady, dotyczących powołania komisji i kół oraz ich składów osobowych;
  3. rekomendację dotyczącą wyboru lokalizacji tegorocznego egzaminu adwokackiego, zaplanowanego na dni od 18 do 21 maja 2021 r. Prezydium zdecydowało zarekomendować Radzie jego organizację w halach Ptak Expo w Nadarzynie, mając na względzie przede wszystkim konieczność spełnienia wymogów określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z trwającą pandemią.

Niezależnie od powyższego omówiono wstępnie kwestię dotyczącą pilnego wykonania uchwał Zgromadzenia Izby. Koordynację prac związanych z ich realizacją powierzono Wicedziekanowi, adw. Aleksandrowi Krysztofowiczowi.

adw. Grzegorz Kukowka

rzecznik prasowy ORA w Warszawie