Letni Koktajl – możliwość sponsoringu

W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie informujemy o możliwości sponsorowania Letniego Koktajlu Adwokatów i Aplikantów Adwokackich. Letni Koktajl odbędzie się w dniu 30 lipca 2021 r. (piątek), o godz. 19:00. Wydarzenie odbędzie się w Klubie Bankowca (przy ul. Smolnej 6 – wjazd od ul. Kruczkowskiego).

Jest to pierwsze wydarzenie integracyjne po prawie półtorarocznej przerwie spowodowanej pandemią. Nie dziwi zatem ogromne zainteresowanie adwokatów i aplikantów, dzięki któremu wszystkie bilety zostały już sprzedane!

Spotkanie odbędzie się w ogrodzie Klubu Bankowca, a na czas ewentualnej niepogody zapraszamy do przygotowanego do namiotu. Czas spędzony na rozmowach umili dobra muzyka, znakomity bufet serwowany przez restaurację Kręglickich oraz zimne wino i prosecco. Zapewniona będzie także relacja fotograficzna. Część oficjalna z udziałem przedstawicieli władz izbowych zaplanowana jest na ok. godz. 20:30.

Wartość sponsoringu 2 000 zł (dwa tysiące złotych) netto obejmuje:

– umieszczenie nazwy lub logo Sponsora w informacji o wydarzeniu na stronie internetowej Organizatora, w Informatorze wysyłanym przez Organizatora do ok. 9 tys. odbiorców oraz w portalu społecznościowym Facebook wraz z logotypem lub linkiem do miejsca wskazanego przez Sponsora
– wystawienie max. 2 rollupów Sponsora lub innych wolnostojących materiałów reklamowych w trakcie wydarzenie – według wyboru Organizatora,
– wymienienie nazwy Sponsora w przemówieniu Organizatora otwierającym Letni Koktajl,
– dwa zaproszenia do wyłącznej dyspozycji Sponsora.

Zachęcamy do składania ofert i mamy nadzieję na spotkanie już 30 lipca br. !

Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury i Sportu

Zasady sponsoringu:

1. Wartość sponsoringu wskazana powyżej może być udzielona jednorazowo przez dany podmiot w związku z tym wydarzeniem.
2. Dopuszcza się maksymalną liczbę 3 (trzech) sponsorów, których Oferty zostaną wybrane przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.
3. W przypadku Ofert niezawierających braków decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Wszystkie podmioty zainteresowane sponsorowaniem wydarzenia proszone są o składanie ofert na adres członkini komitetu organizacyjnego wydarzenia, adw. Marii Kozłowskiej: maria.kozlowska@ora-warszawa.com.pl do dnia 15 lipca 2021 r.
5. Zgodnie z pkt 5.3 Regulaminu dotyczącego finansowania przez podmioty zewnętrzne wydarzeń organizowanych przez Izbę Adwokacką w Warszawie, jej organy lub jednostki organizacyjne Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie może pozostawić Ofertę bez rozpoznania bez podania przyczyny.
6. Ogłoszenie zostaje skierowane do kancelarii adwokackich a także innych podmiotów, które wyrażą wolę sponsorowania wydarzenia.