Komunikat w sprawie organizacji zajęć na aplikacji adwokackiej po wakacjach

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji epidemicznej, ze szczególnym uwzględnieniem prognoz na drugą połowę roku, na chwilę obecną planowane jest, że zajęcia na aplikacji adwokackiej:

 – będą prowadzone w trybie zdalnym do końca września 2021 r.

– będą prowadzone stacjonarnie począwszy od października 2021 r., o ile sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

Podkreślamy jednak, że dalsze decyzje będą uzależnione od sytuacji zdrowotnej i planowana data przywrócenia trybu stacjonarnego zajęć może ulec dalszemu przesunięciu. Przywrócenie trybu stacjonarnego dla zajęć obowiązkowych nie będzie wykluczało możliwości prowadzenia zajęć dodatkowych w trybie zdalnym.

adw. Grzegorz Kukowka

Rzecznik Prasowy ORA w Warszawie