Komunikat prasowy Federacji Adwokatur Europejskich w sprawie orzeczenie TK dot. kadencji RPO

Poniżej publikujemy komunikat prasowy Federacji Adwokatur Europejskich w sprawie orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2021 r. W pierwszej kolejności załączamy link do oryginalnego komunikatu w wersji angielskiej, poniżej jego polskie tłumaczenie. Zachęcamy do zapoznania się.

Link: http://www.fbe.org/federation-of-european-bar-associations-press-release-ruling-of-the-polish-constitutional-court-of-15-april-2021/

Wersja polska:

Komunikat prasowy Federacji Adwokatur Europejskich – orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2021 r

Prezydencja Federacji Adwokatur Europejskich (FBE), organizacji reprezentującej 250 europejskich izb adwokackich i ponad 1 000 000 prawników, wyraża zaniepokojenie orzeczeniem polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 15 kwietnia 2021 r., który uznał, że pełnienie mandatu przez Rzecznika Praw Obywatelskich, po wygaśnięciu jego kadencji, jeżeli nie wybrano następcy, jest niekonstytucyjne.

Prezydencja FBE z głębokim zaniepokojeniem odnotowuje, że skutkiem takiej decyzji może być odebranie obywatelom demokratycznego kraju, będącego członkiem Unii Europejskiej, prawa do ubiegania się o ochronę ich podstawowych praw i wolności przez Rzecznika Praw Obywatelskich, w przypadku, gdy takie prawa są zagrożone przez władze rządowe.

Prezydencja FBE pragnie podkreślić, że w społeczeństwie demokratycznym Rzecznik Praw Obywatelskich jest organem niezależnym od władz rządowych i dlatego chroni prawa i wolności ludzi i obywateli, a jednocześnie gwarantuje, że wszyscy narażeni obywatele, niezależnie od ich statusu społecznego i ekonomicznego, poglądów politycznych, płci czy jakiejkolwiek innej cechy, nie pozostaną bez pomocy.

Prezydencja FBE uważa, że ​​zapewnienie ciągłości urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich jest obowiązkiem demokratycznego państwa prawa.

W związku z powyższym Prezydencja FBE wyraża życzenie, aby w najbliższym czasie mandat Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce został skutecznie obsadzony przez kandydata, który w sposób niezależny od władz stanie na straży praw i wolności człowieka, naśladując przykład prof. Adama Bodnara.