Komunikat po posiedzeniu ORA w Warszawie w dniu 29 lipca br.

Poniżej publikujemy komunikat po dzisiejszym posiedzeniu ORA w Warszawie.

Komunikat po posiedzeniu ORA w Warszawie w dniu 29 lipca br.

Dzisiaj podczas zdalnego posiedzenia ORA w Warszawie ponownie analizowało sprawę organizacji sprawozdawczo – wyborczego Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie. Intencja Prezydium ORA w Warszawie i Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie była od początku taka sama. Zgromadzenie powinno odbyć się z zachowaniem niezbędnych standardów sanitarnych przewidzianych przepisami prawa oraz w takim miejscu i w taki sposób, aby nie zakłócić w pełni demokratycznego i transparentnego przebiegu Zgromadzenia oraz wyboru nowych władz samorządowych.

Sprawozdawczo – wyborcze Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie

Prezydium ORA w Warszawie – w związku z publikacją zmiany rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dalszego zniesienia ograniczeń i obostrzeń związanych z COVID-19 – przedstawiło Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie propozycję przeprowadzenie zgromadzenia w formie tradycyjnej w hali H1 w lokalizacji EXPO XXI w Warszawie 17 października 2020 roku. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, przyjmując rekomendację Prezydium ORA w Warszawie, podjęła decyzję o przeprowadzenie zgromadzenia w w/w formie i w w/w terminie. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie nie wyklucza jednocześnie zmiany formy i terminu przeprowadzenia Zgromadzenia w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej i normatywnej.

Jednocześnie Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie powołała zespół, który będzie opracowywał i analizował możliwości przeprowadzenia Zgromadzenia w formie zdalnej lub tzw. hybrydowej. W skład zespołu wchodzą: adw. Aleksander Krysztofowicz, adw. Tomasz Korczyński, adw. Agata Rewerska, adw. dr Kamil Szmid oraz adw. Michał Szpakowski.

Ślubowanie adwokackie 2020 w dwóch etapach

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób zdających egzamin oraz ich najbliższych a także w wyniku publikacji zmiany w/w rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dalszego zniesienia ograniczeń i obostrzeń związanych z COVID-19 Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podjęła decyzję o przeprowadzeniu Ślubowania Adwokatów 2020 w dwóch etapach. Pierwszy etap to ślubowanie w sensie technicznym, aby umożliwić nowym adwokatom wykonywanie zawodu. Drugi etap to sama uroczystość ślubowania wraz z osobami towarzyszącymi. O konkretnych terminach tych dwóch etapów poinformujemy niezwłocznie.

Problem z dostępem do sądów

W związku ze zgłaszanymi przez członków Izby problemami z dostępem do sądów, omówione zostały dzisiaj podejmowane przez Radę w tym zakresie interwencje. ORA w Warszawie podjęła jednocześnie stanowisko, które dostępne jest tutaj. Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem.

Zwolnienie osób zdających egzamin w 2020 r. z urzędówek

W związku ze szczególnymi okolicznościami dotyczącymi tegorocznego egzaminu adwokackiego ORA w Warszawie podjęła uchwałę zwalniającą adwokatów, którzy w tym roku zdali egzamin adwokacki, z

z prowadzenia spraw z urzędu do czasu przeprowadzenia ankiety w 2021 r. a zatem nie ma do nich zastosowania pkt 2b) uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 25 listopada 2015 r.

Uchwała dostępna jest tutaj. Osoby zainteresowane prowadzeniem spraw z urzędu proszone są o kontakt z Referatem ds. z urzędu celem złożenia stosownej deklaracji w tym zakresie.

Preliminarz Izby na 2020 r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie przyjęła także na dzisiejszym posiedzeniu projekt preliminarza budżetu ORA w Warszawie na 2020 rok.

Mając na uwadze transparentność procesu podejmowania decyzji w tych sprawach, będziemy na bieżąco po każdym posiedzeniu Prezydium ORA w Warszawie i posiedzeniach ORA w Warszawie informować o podejmowanych decyzjach.

adw. Michał Fertak – rzecznik prasowy ORA w Warszawie