Komunikat ORA w Warszawie oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie w sprawie spotkania z przedstawicielami Aresztu Śledczego Warszawa Białołęka

Dzisiaj, tj. 28 września br. odbyła się kolejna wideokonferencja Dziekana ORA w Warszawie adw. Mikołaja Pietrzaka z udziałem adw. Aleksandra Krysztofowicza i adw. Anny Miki – Kopeć z Dyrektorem oraz przedstawicielami Aresztu Śledczego Warszawa Białołęka. Wideokonferencja była odpowiedzią na sygnalizowane problemy w pracy adwokatów związane ze zmianą organizacji pracy Aresztu Śledczego.

W pierwszej kolejności Dziekan ORA w Warszawie zwrócił uwagę na narastający problem długiego – często kilkugodzinnego – oczekiwania na widzenie adwokackie, spowodowany zmianą organizacji pracy w Areszcie Śledczym. Mikołaj Pietrzak stwierdził, że ten stan jest nie do zaakceptowania i wymaga zmian, by umożliwić adwokatom efektywne wykonanie swoich zadań. Przedstawiciele administracji Aresztu zapewnili o swojej woli współpracy, by zmierzyć się z tym problemem. Zadeklarowano, że przez najbliższe tygodnie zostanie zwiększona liczba sal przeznaczonych wyłącznie na widzenia adwokackie, jak również będą podejmowane działania w kierunku wprowadzenia systemu ustalania konkretnych terminów widzeń.

Adw. Anna Mika-Kopeć zwróciła uwagę na konieczność podjęcia kroków w celu wyeliminowania oczekiwania (nawet do 1,5h) na odprowadzenie pełnomocnika po zakończonym widzeniu z pokoju widzeń do bramy areszty. Podkreśliła także, iż dotychczasowa współpraca z Dyrektorem Aresztu i szybka relacja ze strony organów dyscyplinarnych samorządu na incydenty łamania regulaminu przez pełnomocników winna być kontynuowana. Wola obu stron w tym zakresie pozwoli na podjęcie skutecznej próby wyeliminowania naruszeń regulaminu i zasad etycznych.

Ustalono również, że zostanie przeprowadzone webinarium z udziałem Dyrektora Aresztu Śledczego, podczas którego zostaną omówione najpoważniejsze problemy, z którymi najczęściej spotykają się obie strony w relacji Areszt – Adwokat.

Dziekan wyraził swoje zaniepokojenie wzrostem ilości pomieszczeń do widzeń monitorowanych kamerami video. Przedstawiciele Aresztu zapewnili stanowczo, że kamery w tych pomieszczeniach nie nagrywają dźwięku, a ich głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa.

Zwrócono również uwagę na kwestię widzeń skazanych z adwokatami i problemem wejściem na teren jednostki bez dokumentu pełnomocnictwa. Uzyskano deklarację ze strony administracji, że jeżeli skazany samodzielnie sporządzi dokument pełnomocnictwa dla adwokata, informacja taka zostanie zabezpieczona odpowiednio w taki sposób, aby nie było problemu z uzyskaniem widzenia przez obrońcę/pełnomocnika.

O kolejnych ustaleniach w tej sprawie będziemy Państwa informować na bieżąco.

rzecznik prasowy ORA w Warszawie – adw. Michał Fertak