Jednogłośne Stanowisko ORA w Warszawie w sprawie SSO Beaty Piwowarskiej

W ślad za stanowiskiem Sekcji Prawa Własności Przemysłowej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie z dnia 29 czerwca 2021 r., w związku z publicznie dostępnymi informacjami dotyczącymi przeniesienia SSO Beaty Piwowarskiej z XXII Wydziału Własności Intelektualnej Sądu Okręgowego w Warszawie do innego wydziału tegoż Sądu, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wyraża zaniepokojenie tym faktem i przedstawia poniższe stanowisko.

Jednocześnie ORA w Warszawie skalda podziękowanie Sekcji Prawa Własności Przemysłowej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie za przygotowanie projektu poniższego stanowiska.

Stanowisko NR 1 dot. SSO Beaty Piwowarskiej