Interwencja dziekana u RPO w sprawie w Aresztu Śledczego w Białołęce. Reakcja RPO

28 sierpnia br. Dziekan ORA w Warszawie skierował do Rzecznika Praw Obywatelskich pismo w sprawie poddawania adwokatów w Areszcie Śledczym w Białołęce –  przed odbyciem widzenia, jak również po jego zakończeniu – kontroli przez psa służbowego.

W piśmie dziekan ORA w Warszawie wskazał, iż praktyka ta wzbudza uzasadnione wątpliwości z punktu widzenia art. 7 ust. 1 ustawy prawo o adwokaturze (Dz.U.2020.1651 t.j. z dnia 2020.09.25) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy o Służbie Więziennej (Dz.U.2021.1064 t.j. z dnia 2021.06.14), gdyż adwokat w trakcie wykonywania czynności służbowych podlega tej samej ochronie co sędzia i prokurator.

Ponadto dziekan podkreślił, iż niepokój wzbudza również zmiana praktyki Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce dotycząca widzeń osadzonych z adwokatami (aplikantami adwokackimi). Podkreślił, iż na przestrzeni ostatniego roku czas oczekiwania na doprowadzenie osadzonego, jak również eskortowanie adwokata przez funkcjonariusza do pomieszczenia, w którym odbywają się czynności procesowe, znacznie się wydłużył.

Zachęcamy do zapoznania się z całą treścią pisma.

28.08.2021 – pismo Dziekana ORA w Warszawie do RPO_AŚ Białołęka

17 września br. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Dyrektora Aresztu Śledczego w Białołęce o odniesienie się do stawianych zarzutów.

Odpowiedź RPO

Dziękujemy Komisji ds. współpracy z sądami (Przewodnicząca adw. Dominika Tomaszewska) za zajęcie się sprawą i reakcję na utrudnienia w wykonywaniu adwokackich czynności służbowych w Areszcie Śledczym w Białołęce.