Zasady i wartości

Informacja dotycząca zmiany siedziby Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

W związku ze zmianą lokalizacji IX Wydziału Wizytacyjnego, I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Cywilnego, III Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie mieszczących się dotychczas w gmachu przy al. Solidarności 127, Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie zarządził zamknięcie sekretariatów:

·        od 16 do 27 września 2019 r. w IX Wydziale Wizytacyjnym SOWP;

·        od 23 września do 4 października 2019 r. w I Wydziale Cywilnym SOWP;

·        od 30 września do 11 października 2019 r. w II Wydziale Cywilnym SOWP;

·        od 7 do 18 października 2019 r. w III Wydziale Cywilnym SOWP.

Informacja telefoniczna w zakresie spraw rozpoznawanych przez wymienione Wydziały w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie pod nr tel. 22 440 60 00 lub mailowo: kontakt@warszawapraga.so.gov.pl.

 zarządzenie nr 111/19 Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 9 września 2019 r. 

Jednocześnie zostały odwołane sesje (z wyjątkiem spraw o ubezwłasnowolnienie) wyznaczone w terminach:

·        w dniach 16 września – 4 października 2019 r. dla spraw rozpoznawanych przez I Wydział Cywilny SOWP;

·        w dniach 23 września – 11 października 2019 r. dla spraw rozpoznawanych przez II Wydział Cywilny SOWP;

·        w dniach 30 września – 18 października 2019 r. dla spraw rozpoznawanych przez III Wydział Cywilny SOWP.

→ zarządzenie nr 112/19 Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 9 września 2019 r.

Rozprawy w nowych terminach odbędą się już w siedzibie Sądu przy ul. Poligonowej 3.

W sprawach, w których rozprawy zostały wyznaczone odpowiednio: dla I Wydziału Cywilnego po 4 października br., dla II Wydziału Cywilnego po 11 października br., dla III Wydziału Cywilnego po 18 października br. odbędą się w wyznaczonych (wcześniej planowanych) terminach, z tym, że w nowej siedzibie Sądu przy ul. Poligonowej 3. 

Terminy rozpraw i posiedzeń wyznaczone przez IV Wydział Cywilny-Odwoławczy oraz VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych odbywają się już wyłącznie pod adresem przy ul. Poligonowej 3.