Dyżury adwokackie 11 listopada br. – zgłoszenia do 31 października br.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z pismem Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie oraz Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie o wskazanie adwokatów pełniących dyżury w trybie przyspieszonym w dniach 11 listopada 2018 r. – 14 listopada 2018 r, Zastępca  Sekretarza ORA w Warszawie adw. Aleksander Krysztofowicz zwraca się z uprzejmą prośbą do adwokatów zainteresowanych pełnieniem dyżurów o dokonywanie stosownych zgłoszeń.

W przypadku osób zainteresowanych apelujemy o niezwlekanie z decyzją. Zgłoszeń należy dokonywać do dnia 31 października br. na adres: k.plaskota@ora-warszawa.com.pl