Komunikat organizacyjny w sprawie ślubowania Aplikantek i Aplikantów 1. roku aplikacji adwokackiej Izby Adwokackiej w Warszawie

Szanowni Państwo,

w związku z uzyskaniem prawomocnego wpisu na listę aplikantów adwokackich informujemy, że uroczystość ślubowania aplikantów adwokackich odbędzie się w dniu 19 grudnia 2023 r. (wtorek) o godz. 14.00 w Hotelu Hilton Warsaw City, ul. Grzybowska 63, 00-844 Warszawa.

Szczegóły organizacyjne

Konieczna jest wcześniejsza rejestracja osób ślubujących oraz osób towarzyszących, a także wypełnienie i zabranie ze sobą na uroczystość protokołu ślubowania wraz z dowodem osobistym (lub innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem).

UWAGA! – niewypełnienie formularza rejestracyjnego do 10 grudnia 2023 r. będzie oznaczało rezygnację z udziału w uroczystym ślubowaniu w dniu 19 grudnia 2023.

  • OSOBY TOWARZYSZĄCE

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc każdemu ślubującemu podczas uroczystości mogą towarzyszyć Goście, z uwzględnieniem następujących warunków:

  • udział pierwszej osoby towarzyszącej wymaga tylko wcześniejszej rejestracji,
  • ewentualny udział drugiej osoby towarzyszącej jest uzależniony od liczby dostępnych miejsc. Ich liczba będzie znana najwcześniej po zakończeniu rejestracji, o czym zostaną Państwo poinformowani osobnym komunikatem w dniu 11 grudnia 2023 r.  Udział drugiej osoby towarzyszącej będzie możliwy po dokonaniu wpłaty w wysokości 50 zł na cele statutowe Fundacji Adwokatury Warszawskiej (nr rachunku bankowego w Banku ING 74 1050 1025 1000 0090 3149 2896 – tytuł wpłaty: na cele statutowe Fundacji Adwokatury Warszawskiej oraz imię i nazwisko ślubującego, przykład : Anna_Kowalska_wpłata na cele statutowe_1_dodatkowa osoba_towarzysząca.

Zasady rejestracji zarówno dla osoby ślubującej, jak i osób towarzyszących znajdują się poniżej.

  • REJESTRACJA ŚLUBUJĄCYCH I OSÓB TOWARZYSZĄCYCH od 22 listopada do 10 grudnia 2023 r. –

W dniu 23 listopada o godzinie 12.00 zostanie uruchomiona obowiązkowa rejestracja formularzowa online (rejestracja na uroczystość ślubowania). Link do formularza zostanie przesłany e-mailem z Biura ORA w Warszawie na Państwa adresy e-mail w dniu 22 listopada 2023 r. Rejestracja na ślubowanie czynna będzie w dniach od 22 listopada 2023 r. (od godz. 12:00) do 10 grudnia 2023 r. (do godz. 23:59).

Formularz zgłoszeniowy (rejestracja) należy uzupełnić w następujący sposób:

pkt 1      – czy weźmie Pan/Pani udział w ślubowaniu 19 grudnia 2023 r.
pkt 2      – nazwisko i imię pierwszej osoby towarzyszącej,
pkt 3      – nazwisko i imię drugiej osoby towarzyszącej (w przypadku drugiej osoby towarzyszącej rejestracja oznacza jedynie zgłoszenie chęci jej zaproszenia – faktyczna możliwość uczestnictwa zostanie potwierdzona mailem w dniu 11 grudnia 2023 r., w zależności od dostępności miejsc).

Uwaga! – prosimy podawać najpierw nazwisko, potem imię osoby towarzyszącej.

Bez wcześniejszego zarejestrowania osoby towarzyszące nie zostaną wpuszczone na salę.

Osoby ślubujące, które zgłoszą zainteresowanie zaproszeniem drugiej osoby towarzyszącej zostaną poinformowane o dostępnym wolnym miejscu dla takiej osoby osobnym e-mailem w dniu 11 grudnia 2023 r.   Dopiero wówczas należy dokonać wpłaty w wysokości 50 zł tytułem wpłaty na cele statutowe Fundacji Adwokatury Warszawskiej z podaniem imienia i nazwiska ślubującego – pula dodatkowych miejsc jest ograniczona.  O możliwości zaproszenia drugiej osoby towarzyszącej decydować będzie liczba dostępnych miejsc i kolejność zgłoszeń.

Jeżeli ktoś z Państwa nie zaprasza osoby towarzyszącej, pola formularza dotyczące osób towarzyszących prosimy pozostawić puste. Wówczas z miejsc tych będą mogli skorzystać Państwa Koleżanki i Koledzy, którzy chcą zaprosić więcej osób.

Jeżeli ktoś z Państwa chce zaprosić tylko jedną osobę towarzyszącą, to wpisuje dane tylko jednej osoby towarzyszącej w pkt 2 (oraz wypełnia obowiązkowo pkt 1), a pozostałe pola pozostawia puste.

Uwaga! Formularza nie można modyfikować – prosimy o jego przemyślane wypełnienie.

  • WYMAGANE DOKUMENTY W DNIU ŚLUBOWANIA

W tym samym mailu, przesłanym z Biura ORA w Warszawie w dniu 22 listopada 2023 r., otrzymacie Państwo protokół ślubowania, który należy wydrukować, własnoręcznie podpisać, a następnie zabrać ze sobą na uroczystość ślubowania. Warunkiem uczestnictwa w uroczystym ślubowaniu jest przekazanie opatrzonego oryginalnym podpisem protokołu. Podpisany protokół należy przekazać pracownikowi Biura ORA podczas sprawdzania obecności przed wejściem na uroczystość.

UWAGA! Ślubujący, którzy nie będą mieli ze sobą wydrukowanego protokołu nie zostaną wpuszczeni na uroczyste ślubowanie i będą ślubować w późniejszym terminie. 

  • REJESTRACJA W DNIU ŚLUBOWANIA – OD GODZ. 12:00 DO GODZ. 13:30

Wpuszczanie na uroczystość, rejestracja ślubujących i osób towarzyszących zaplanowane jest od godz. 12.00 do godz. 13:30.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze przybycie, aby umożliwić punktualne rozpoczęcie uroczystości ślubowania o godzinie 14.00.

  • DOJAZD I PARKOWANIE

W związku z dużą liczbą osób zaproszonych na ślubowanie oraz mając na uwadze warunki komunikacyjne i dostępność miejsc parkingowych rekomendujemy, aby zrezygnowali Państwo z przyjazdu własnym samochodem.

 

Adw. Mikołaj Pietrzak

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie