Bezpłatny dostęp do SIP LEX dla aplikantów przystępujących do Egzaminu Adwokackiego 2024

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie informuje, że Wydawnictwo Wolters Kluwer oferuje bezpłatny dostęp do Systemu Informacji Prawnej LEX KANCELARIA PREMIUM (wraz z dwoma modułami specjalistycznymi do wyboru) dla aplikantów adwokackich przystępujących do egzaminu zawodowego w dn. 23-26 kwietnia br.

LEX KANCELARIA PREMIUM z dodatkiem Kompas Orzeczniczy to kompletna i aktualizowana baza prawa zawierająca orzecznictwo sądów polskich oraz organów administracji i UE, ponad 4 000 komentarzy i monografii ze wszystkich dziedzin, systemy procedur, czasopisma, systemy prawa oraz glosy. Oferowana wersja programu zawiera również specjalistyczny pulpit „Reforma KPC” z dostępem do nagrań ze szkoleń. System posiada podpięty Kompas Orzeczniczy – jedyne na rynku rozwiązanie, które zawiera największy zbiór autorskich analiz orzecznictwa wskazujących główne poglądy lub dominujące trendy w kontrowersyjnych sprawach – ponad 2 300 linii orzeczniczych oraz zestaw unikalnych funkcjonalności wspierających analizę orzeczeń.

Pakiety będą aktywne 90 dni od dnia zamówienia.

Z oferty mogą korzystać skorzystać wszyscy aplikanci, którzy ukończyli aplikację w grudniu 2023 r. w tym aplikanci, którzy aktualnie korzystają z zeszłorocznych abonamentów, do których dostęp zakończy się w dn. 31 marca br.

Pakiet można zamówić na stronie: https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/lex-kancelaria-prawna/lex-do-egzaminu#formularz

Po uzupełnieniu formularza, skontaktuje się z Państwem doradca wydawnictwa, który pomoże w wyborze odpowiednich modułów specjalistycznych i nada dostęp do LEX-a.

Zamówienia można też kierować na email: krzysztof.klimowicz@wolterskluwer.com podając w tytule emaila: „Prośba o dostęp do LEX przed egzaminem adwokackim”. W treści należy podać: imię i nazwisko aplikanta oraz numer wpisu.

Mamy nadzieję, że korzystanie z programu LEX Kancelaria Premium ułatwi Państwu naukę i wesprze w przygotowaniach do egzaminu zawodowego.

Adw. Ewa Bojanowska
Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich

Adw. Monika Rajska
Koordynator Projektu