Ubezpieczenie OC- podstawowe informacje 2018-2021

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie informuje, że Naczelna Rada Adwokacka oraz STU Ergo Hestia S.A. podpisały umowę generalną w sprawie programu ubezpieczeniowego dla adwokatów na lata 2018-2021. Nowa propozycja obejmuje m.in. rozszerzony zakres ubezpieczenia, niższe składki za dotychczasowe warianty sum ubezpieczenia oraz nowe warianty sum ubezpieczenia.

Umowa generalna jest dostępna pod następującym linkiem (treść umowy generalnej 2018-2021) lub na stronie internetowej: http://www.adwokat.marsh-zawodowe.pl


Druk deklaracji wyboru wariantu ubezpieczenia jest dostępny pod następującym linkiem (DRUK DEKLARACJI)

Deklarację można złożyć: na biurze podawczym Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie – Al. Ujazdowskie 49, faxem 22-58-49-622, mailem (skan podpisanej deklaracji): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Do zawarcia umowy ubezpieczenia wystarczy przesłać fax lub skan wniosku. Oryginał należy wysłać pocztą lub złożyć na biurze podawczym ORA.Możliwe jest także wypełnienie elektroniczne deklaracji dostępne poprzez platformę internetową dostępna na stronie http://www.adwokat.marsh-zawodowe.pl

UWAGA! Zgodnie z zapisami umowy technicznej wybrane wysokości wariantu ubezpieczenia OC w 2017 r. przechodzą na rok następny. Jeżeli zachodzi potrzeba zmiany wysokości wariantu ubezpieczenia OC należy złożyć nową deklarację j.w.

Wybrany wariant ubezpieczenia będzie obowiązywał od dnia następnego po dniu wpływu deklaracji do ORA (od dnia poprzedzającego rozpoczęcie wykonywania zawodu do dnia wpływu deklaracji do ORA adwokat będzie ubezpieczony według wariantu nr 2 tj. 100.000 EUR + 250.000,00 EUR ubezpieczenia dodatkowego).

Składki za ubezpieczenia OC: kwartalne, półroczne lub roczne należy wpłacić w nieprzekraczalnych terminach do dnia 15 marca, 15 czerwca, 15 września, 15 grudnia danego roku.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy nr 18 1050 1038 1000 0023 0760 2090 ING Bank Śląski według następującego wzoru:
nr wpisu (dostępny na legitymacji), składka OC, imiona i nazwisko ubezpieczonego

Przypominamy, że jeżeli adwokat, który nie złożył wcześniej deklaracji będzie ubezpieczony od dnia poprzedzającego rozpoczęcie wykonywania zawodu na sumę ubezpieczenia 100 000 eur oraz ubezpieczeniem dodatkowym na sumę 250 000 euro. Natomiast w przypadku zmiany wariantu ubezpieczenia, nowy wariant będzie obowiązywał od dnia następnego po złożeniu deklaracji (decyduje data wpływu deklaracji do ORA).

 Warianty ubezpieczenia:

Ważne: wszystkie sumy (z wyjątkiem 50.000 EUR) są objęte dodatkowym grupowym ubezpieczeniem OC adwokatów z sumą na jedno i wszystkie zdarzenia i każdego adwokata 250.000 EUR oraz łącznie dla wszystkich adwokatów 7.000.000 EUR.

Suma podstawowa (1):

Suma dodatkowa

Składka miesięczna

Składka kwartalna

Łączna składka roczna

50.000 EUR

brak

10 zł

30 zł

120 zł

100.000 EUR

250.000 EUR

25 zł

75 zł

300 zł

150.000 EUR

250.000 EUR

70 zł

210 zł

840 zł

200.000 EUR

250.000 EUR

88 zł

264 zł

1 056 zł

250.000 EUR

250.000 EUR

123 zł

369 zł

1 476 zł

300.000 EUR

250.000 EUR

161 zł

483 zł

1 932 zł

400.000 EUR

250.000 EUR

200 zł

600 zł

2 400zł

500.000 EUR

250.000 EUR

220 zł

660 zł

2 640 zł

1.000.000 EUR

250.000 EUR

257 zł

771 zł

3 084 zł

1.500.000 EUR

250.000 EUR

326 zł

978 zł

3 912 zł

2.000.000 EUR

250.000 EUR

406 zł

1 218 zł

4 872 zł

1 - przeliczana na PLN wg kursu NBP ogłaszanego po raz pierwszy w roku ubezpieczenia.

WAŻNE: nowa oferta obejmuje automatyczne, nieodpłatne rozszerzenie w każdym wariancie ubezpieczenia, bez dodatkowych kosztów:

 • Odpowiedzialność cywilna adwokata pełniącego funkcję kuratora - na dodatkową sumę 25.000 zł.
 • Odpowiedzialność za każdego aplikanta adwokackiego działającego w imieniu adwokata za praktykantów i pracowników oraz inne osoby działające w imieniu adwokata.
 • Ubezpieczenie NNW - na dodatkową sumę 25.000 zł ( dla uszczerbków powyżej 20%).
 • Rażące niedbalstwo adwokata.
 • Klauzula OC za działalność biurową – na dodatkową sumę 200.000 zł.
 • Klauzula OC pracodawcy - na dodatkową sumę 100.000 zł.
 • OC w życiu prywatnym - na dodatkową sumę 100.000 zł.
 • Klauzula zniszczenia, zaginięcia dokumentów - na dodatkową sumę 100.000 zł.

Informacje o ubezpieczeniu:

22-58-49-638 - nazwiska od A do Kan,
22-486-34-07 - nazwiska od Kap do Mal,
22-58-49-643 - nazwiska od Mał do Poł,
22-486-34-07 - nazwiska od Pom do Szt,
22-58-49-633 - nazwiska od Szu do Ż.

 


Ubezpieczenie OC- podstawowe informacje 2015-2017

Naczelna Rada Adwokacka oraz PZU SA i TUiR Warta SA podpisały 16 grudnia 2014 r umowę generalną w sprawie programu ubezpieczeniowego dla adwokatów na lata 2015 – 2017.

Treść umowy generalnej

 

1. Skąd mogę pobrać wzór deklaracji i gdzie ją mam złożyć?

W celu zawarcia lub zmiany wysokości ubezpieczenia OC należy pobrać i wypełnić DEKLARACJĘ NA ROK 2017.

Deklarację można złożyć: na biurze podawczym Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie – Al. Ujazdowskie 49, faxem 22-58-49-622, mailem (skan podpisanej deklaracji): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Do zawarcia umowy ubezpieczenia wystarczy przesłać fax lub skan wniosku. Oryginał należy wysłać pocztą lub złożyć na biurze podawczym ORA.

Z dniem 1 stycznia 2015r. wariant 100.000 EUR bez ubezpieczenia dodatkowego (występujący w roku 2014) został zamieniony na 100.000 EUR suma podstawowa plus 250.000 EUR suma dodatkowa.

2. Na jakie konto należy płacić składkę za obowiązkowe ubezpieczenie OC?

Płatność składki za OC podstawowe/dodatkowe/asystę prawną WYŁĄCZNIE na konto Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie nr 18 1050 1038 1000 0023 0760 2090 ING Bank Śląski

Informacja dla dokonujących przelewy zagraniczne:

Titular name:    Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
IBAN number    PL    18 1050 1038 1000 0023 0760 2090
Swift code    INGBPLPW
Bank name and address:   ING Bank Śląski SA  ul. Sokolska 34    40-086 Katowice

Uprzejmie prosimy o wypełnianie tytułu przelewu wg następującego wzoru:
nr wpisu (dostępny na legitymacji), składka OC, imiona i nazwisko ubezpieczonego
przykład:
1234, składka OC, adw. Jan Marian Kowalski

3. Jakie są terminy płatności składek?

Terminy płatności składek kwartalnych ustalone zostały w pkt. IV Uchwały finansowej Zgromadzenia Izby do 15 dnia ostatniego miesiąca kwartału : I kwartał do 15 marca, II kwartał 15 czerwca, III kwartał 15 września, IV kwartał 15 grudnia. W przypadku płatności półrocznej lub rocznej składka powinna zostać uiszczona do najbliższego dnia rozliczeniowego kwartału.

4. Od kiedy rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa adwokata?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 11 grudnia 2003 r. (Dz.U.2003.217.2134) określa, że obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania zawodu.

W przypadku zmiany wariantu ubezpieczenia ochrona rozpoczyna się dzień po złożeniu wniosku lub innej, późniejszej daty wybranej przez Ubezpieczonego.

5. Co się stanie jeśli nie złożę deklaracji i nie wybiorę wariantu?

Ubezpieczenie zostanie zawarte automatycznie na sumę 100 tys. euro OC podstawowego oraz 250 tys. euro OC dodatkowego wraz z usługą asysty prawnej

6. Jakie są wysokości składek za poszczególne warianty ubezpieczenia OC?

Wysokości składek poszczególnych wariantów aktualnego ubezpieczenia OC  przedstawia następująca tabela:

Wariant

Suma podstawowa

Suma dodatkowa

Składka miesięczna

Składka kwartalna

Składka roczna

1

50.000 EUR

brak

18zł + 3 zł = 21zł

63 zł

252 zł

2

100.000 EUR

250.000 EUR

25 zł + 10 zł+ 3 zł = 38 zł

114 zł

456 zł

3

150.000 EUR

250.000 EUR

72 zł + 10 zł + 3 zł = 85 zł

255 zł

1.020 zł

4

200.000 EUR

250.000 EUR

99 zł + 10 zł + 3 zł = 112 zł

336 zł

1.344 zł

5

250.000 EUR

250.000 EUR

123 zł + 10 zł + 3 zł = 136 zł

408 zł

1.632 zł

6

300.000 EUR

250.000 EUR

161 zł + 10 zł + 3 zł = 174 zł

522 zł

2.088 zł

7

400.000 EUR

250.000 EUR

199 zł + 10 zł + 3 zł = 212 zł

636 zł

2.544 zł

8

500.000 EUR

250.000 EUR

218 zł + 10 zł + 3 zł = 231 zł

693 zł

2.772 zł

9

1.000.000 EUR

250.000 EUR

256 zł + 10 zł + 3 zł = 269 zł

807 zł

3.228 zł

7. Gdzie mogę uzyskać informacje o zaległościach?

Obecnie tworzony jest system, dzięki któremu w extranecie adwokata będzie możliwy podgląd wpłaconych składek. Do czasu jego uruchomienia informacje o zaległościach są udzielane pod nr tel.:
22-58-49-638 - nazwiska od A do G,
22-58-49-631 - nazwiska od H do Kon,
22-58-49-643 - nazwiska od Kop do Mą,
22-58-49-631 - nazwiska od Me do Pe,
22-58-49-633 - nazwiska od Pr do Ż.

8. Czym jest usługa Asysty Prawnej?

Jest to usługa dodana do OC obowiązkowego. W przypadku zdarzenia szkodowego, każdy adwokat może skorzystać z pomocy niezależnego od ubezpieczyciela prawnika.

9. Jaka jest różnica pomiędzy ubezpieczeniem OC podstawowym i OC dodatkowym?

W OC podstawowym suma gwarancyjna dotyczy każdego zdarzenia osobno i jest indywidualna dla każdego adwokata.

W OC dodatkowym ogólna suma dotyczy wszystkich adwokatów w Polsce. Odszkodowania są wypłacane do wyczerpania limitu w wysokości 5 mln euro rocznie.

Więcej szczegółów poniżej.

10. Czy ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pracowników?

W ramach OC obowiązkowego ochrona obejmuje także pracowników, jeśli między ubezpieczonym, a pracownikiem zawarta jest umowa o pracę, dzieło lub zlecenie.

11. Gdzie i w jaki sposób mogę zgłosić szkodę?

 • Likwidacją szkód z ubezpieczenia OC adwokatów zajmuje się Pani Paulina Kulik tel: 22 272 12 81 oraz Pan Adam Sacewicz tel: 22 272 12 99 Adres: WARTA SA, Aleje Jerozolimskie 133 A, 02-304 Warszawa
 • W celu skorzystania z Asysty Prawnej należy skontaktować się z Centrum Alarmowym PZU Pomoc telefonicznie pod numerem telefonu 22 505 16 04
 • Likwidację szkód z tytułu ubezpieczeń NNW oraz ubezpieczenia mienia kancelarii prowadzą jednostki PZU. Dostępna jest również infolinia: 801 102 102

12. Czy istnieją inne nieobowiązkowe nadwyżkowe ubezpieczenia?

Tak. Istnieją inne możliwe ubezpieczenia np. OC Kancelarii, OC Aplikanta, Ubezpieczenie majątku kancelarii, NNW. Bardziej szczegółowe informacje dostępne sa poniżej.

13. Kto może skorzystać z nadwyżkowego ubezpieczenia OC Kancelarii?

Każdy adwokat niezależnie od formy wykonywania zawodu.

14.  Czy ubezpieczenia nadwyżkowe płatne są na te same konto co OC Podstawowe?

Nie. Ubezpieczenia nadwyżkowe płatne są na konto iExpert: 33 1060 0076 0000 3310 0020 0915  BANK BPH

15.  Jakie warianty obowiązywały w latach 2012-2014?

Suma podstawowa

Suma dodatkowa

Składka kwartalna

Składka półroczna

Składka roczna

50.000 EUR

-

135 zł

270 zł

540 zł

100.000 EUR

-

183 zł

366 zł

732 zł

100.000 EUR

250.000 EUR

228 zł

456 zł

912 zł

150.000 EUR

250.000 EUR

294 zł

588 zł

1 176 zł

200.000 EUR

250.000 EUR

369 zł

738 zł

1 476 zł

250.000 EUR

250.000 EUR

444 zł

888 zł

1 776 zł

300.000 EUR

250.000 EUR

564 zł

1 128 zł

2 256 zł

400.000 EUR

250.000 EUR

684 zł

1 368 zł

2 736 zł

500.000 EUR

250.000 EUR

744 zł

1 488 zł

2 976 zł

1.000.000 EUR

250.000 EUR

864 zł

1 728 zł

3 456 zł


PROGRAM UBEZPIECZENIOWY DLA ADWOKATÓW
W RAMACH UMOWY GENERALNEJ
NRA, PZU SA, TUiR Warta SA, iExpert.pl SA

I OC OBOWIĄZKOWE

Program obowiązkowego OC zawodowego adwokatów składa się z OC podstawowego i OC dodatkowego:

OC podstawowe

 • Szeroki zakres sum gwarancyjnych - od 50 tys. do 1 mln euro na każde zdarzenie osobno.
 • Ochrona pracowników adwokata - obejmuje aplikantów, praktykantów i pracowników zatrudnionych na umowie o pracę, zlecenie lub umowy o dzieło.
 • W ramach składki ochroną objęta jest: działalności biura, zniszczenie lub zaginięcie dokumentów, wyrządzone pracownikom, odpowiedzialności adwokata pełniącego funkcje kuratora, OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie NNW oraz asysta prawna.

OC dodatkowe

 • Ubezpieczenie jest naliczane automatycznie, do każdego OC Podstawowego, gdy suma gwarancyjna przekroczy lub gdy jest równa 100 tys. euro.
 • Jedna suma gwarancyjna – 250 tys. euro
 • Przedłużony okres zgłaszania szkody - warunkowo do 36 miesięcy po wygaśnięciu ubezpieczenia.

WIĘCEJ >>

 

II OC NADWYŻKOWE ADWOKATÓW, ZESPOŁÓW ADWOKACKICH, KANCELARII ORAZ SPÓŁEK

Polisa zabezpiecza działalność spółek i kancelarii przed roszczeniami ze strony klientów i kontrahentów. Dostępne w dwóch wariantach: Act Committed i Claims Made.

1. OC nadwyżkowe Act Committed

 • Szeroki zakres sum gwarancyjnych - od 250 tys. do 4 mln zł. Negocjujemy również wyższe sumy.
 • Wydłużony okres ochrony - szkoda może być zgłoszona także po wygaśnięciu ubezpieczenia pod warunkiem, że zdarzenie powodujące szkodę zaszło w okresie trwania ubezpieczenia – jedynym ograniczeniem są terminy przedawnień roszczeń wynikających z k.c.
 • Ubezpieczenie podwykonawców współpracujących z kancelarią.
 • Ubezpieczenie dokumentów - dodatkowo można objąć ochroną zniszczenie lub zaginięcie dokumentów.

WIĘCEJ >>

 

2. OC nadwyżkowe Claims Made

 • Wysokie sumy gwarancyjne - od 1 mln do 20 mln zł. Negocjujemy również wyższe sumy.
 • Okres wsteczny bez dopłaty - szkoda musi zostać zgłoszona w okresie trwania ubezpieczenia oraz warunkowo 36 miesięcy po jego wygaśnięciu.
 • Szeroki zakres - brak udziałów własnych i brak franszyzy redukcyjnej, czyli w razie szkody ubezpieczyciel wypłaci pełne odszkodowanie do sumy na jaką została zawarta polisa.
 • Ubezpieczenie podwykonawców współpracujących z kancelarią.
 • Ubezpieczenie dokumentów - opcjonalnie można objąć ochroną zniszczenie lub zaginięcie dokumentów.

 
WIĘCEJ >>

III OC SYNDYKA, LIKWIDATORA, NADZORCY, ZARZĄDCY, KURATORA SĄDOWEGO

Ubezpieczenie skierowane do adwokatów powołanych do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy, kuratora i likwidatora podlegających zgodnie z prawem ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności osobiście, lub przez pełnomocnika.

 • Składka roczna już od 500 zł
 • Możliwość wyboru sumy gwarancyjnej – 100 tys zł lub 200 tys. zł.
 • Zapewnia pełną ochronę - w zakresie wykonywanych czynności.
 • Pełna ochrona - obejmuje ochroną wszystkie czynności w ramach funkcji zleconych.

WIĘCEJ >>

IV UBEZPIECZENIE MAJĄTKU KANCELARII ADWOKACKIEJ

Polisa zapewnia wszechstronną ochronę na wypadek strat majątkowych przy niskim poziomie składek.

 • Składka roczna już od 300 zł.
 • Szeroki wybór sum ubezpieczenia: 80 tys. – 120 tys. – 160 tys. zł.
 • Pełna ochrona mienia, dopasowana do potrzeb kancelarii adwokackich: wyposażenie, nakłady adaptacyjne, sprzęt elektroniczny, wartości pieniężne, mienie osobiste pracowników, szyby i inne elementy szklane, reklamy i tablice informacyjne, opcjonalnie: odtworzenia dokumentacji.

WIĘCEJ >>

V OC APLIKANTA

Zapewnia aplikantowi i kancelarii dodatkową ochronę niezależnie od polisy pracodawcy.

 • Możliwość wyboru sumy gwarancyjnej: 50 tys. – 100 tys. – 200 tys. euro

WIĘCEJ >>

VI NNW ADWOKATA

Zapewnia wszechstronną ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków w życiu zawodowym i prywatnym.

Zalety:

 • Składka roczna już od 72 zł.
 • Możliwość wyboru sumy gwarancyjnej: 25 tys. – 50 tys. – 100 tys. zł.
 • Szeroki zakres ochrony - obejmuje świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu i śmierci. Włączenie do ochrony m.in. zawału serca i krwotoków śródczaszkowych (tzw. wylew).

       WIĘCEJ >>

Sprzedaż i obsługę techniczną wszystkich ubezpieczeń objętych Umową Generalną prowadzi iExpert.pl SA

Szczegółowych informacji udziela:

Milena Dynus
iExpert.pl
tel.: 22 646 42 42
kom.: 882 102 221
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.adwokaci.iexpert.pl
Zgłaszanie szkód:

TUiR WARTA S.A.
Departament Likwidacji Szkód Korporacyjnych

Aleje Jerozolimskie 133A, 02-304 Warszawa

22 272 12 81 Paulina Kulik

22 272 12 99 Adam Sacewicz

 

Dokumenty do pobrania

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej

Formularz zgłoszenia szkody z OC adwokata

 


Komunikat Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie płatności składek ubezpieczenia OC adwokatów.

Komunikat Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Umowa generalna


Komunikat Komisji Naczelnej Rady Adwokackiej ds. ubezpieczenia OC adwokatów z dnia 21 lutego 2012 r.

Komunikat


Komunikat Prezydium NRA

Uprzejmie informujemy, że w wyniku negocjacji przeprowadzonych przez członków powołanej na posiedzeniu NRA w dniu 11 stycznia 2012 Komisji ds. ubezpieczenia OC adwokatów z przedstawicielami PZU i HDI Asekuracja SA,
osiągnięto porozumienie w zakresie przyjęcia aneksu do umowy generalnej z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie
programu ubezpieczeniowego dla adwokatów na lata 2012-2014, na mocy którego zostaną wprowadzone
korzystniejsze zasady ubezpieczenia odpowiedzialności OC adwokatów, jak również wypracowano dostosowaną do potrzeb Izb Adwokackich umowę o współpracy technicznej.

 

Zmiany te wprowadzają m.in. nowy wariant ubezpieczenia podstawowego z sumą gwarancyjną 100 000 euro wraz z asystą prawną (składka miesięczna 58 złotych + 3 złote) – bez konieczności wykupienia ubezpieczenia grupowego.
W związku z zaistniałymi zmianami uprzejmie informujemy, iż termin do składania wniosku o ubezpieczenie
i deklaracji został przesunięty do 31 marca 2012 roku.
Każdy adwokat wykonujący zawód w dniu 1 stycznia 2012 roku i po tej dacie jest objęty ochroną ubezpieczeniową opiewającą na sumę gwarancyjną – 100 000 euro ubezpieczenia podstawowego wraz z usługą asysty prawnej oraz 250 000 euro w ramach ubezpieczenia dodatkowego z zastrzeżeniem, że do 31 marca 2012 roku może zadeklarować inną sumę gwarancyjną określoną w Umowie Generalnej w zakresie ubezpieczenia podstawowego, przy czym zadeklarowana suma gwarancyjna będzie obowiązywała od 1 stycznia 2012 roku.

Szczegóły związane z realizacją umowy ubezpieczeniowej zostaną podane do wiadomości niezwłocznie po podpisaniu aneksu do Umowy Generalnej i umowy o współpracy technicznej. W szczególności poinformujemy, czy będzie zachodziła konieczność ponownego złożenia deklaracji (zgodnie z nowym wzorem) przez te osoby, które już złożyły deklarację przystąpienia do ubezpieczenia i nie są zainteresowane zmianą wariantu ubezpieczenia.


Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie uprzejmie informuje, że 21 grudnia 2011 r. Naczelna Rada Adwokacka podpisała z PZU SA i HDI Asekuracja SA Umowę Generalną w sprawie programu ubezpieczeniowego dla adwokatów na lata 2012-2014.

Umowa Generalna zawiera ofertę OC dla adwokatów z możliwością wyboru sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu obowiązkowym (od 50 000 EUR do 1 mln EUR) oraz dla kancelarii adwokackich, zespołów adwokackich, spółek. Deklarację wyboru wariantu sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego (obowiązkowego) można składać do dnia 11 lutego 2012 r. (ze skutkiem od 01.01.2012 r.).

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości co do nowej Umowy Generalnej, jak również nowego sposobu obsługi, prosimy o kontakt z podmiotem organizującym i realizującym nową obsługę w imieniu PZU/HDI – Agencją iExpert.pl, tel. 22 643 41 41 lub 42 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." target="_blank">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wstrzymanie płatności składek OC na 2012 r. na konto ORA do 31 stycznia 2012 r.

 

Z poważaniem

adw. Andrzej Orliński

Sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej

w Warszawie

 

Komunikat Prezydium NRA