Sprawozdania Komisji ds. Praktyki Adwokackiej i Komisji Komunikacji i Wizerunku za 2020 rok

W związku ze zbliżającym się Zgromadzeniem Izby, przesyłamy w załączeniu dodatkowe sprawozdania Komisji ds. Praktyki Adwokackiej oraz Komisji Wizerunku i Komunikacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie za  rok 2020.

Sprawozdanie z prac Komisji Praktyki Adwokackiej za 2020 rok

Sprawozdanie z prac Komisji Wizerunku i Komunikacji za 2020 rok