03.01.2019 /

Prawdziwy „wzrost w rozwoju” dokonuje się pod okiem mistrza – 1. edycja projektu #uczeńmistrz

W 2018 roku, w jubileuszowym roku 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej, z inicjatywy adw. Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej zrealizowany został projekt #uczeńmistrz – #twórczypatronat. Projekt #uczeńmistrz miał na celu pokazanie najlepszych wzorców w zakresie budowania relacji między patronem a aplikantem. Prawdziwy „wzrost w rozwoju” dokonuje się pod okiem mistrza. Na aplikacji adwokackiej jest nim patron.

Projekt #uczeńmistrz spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem zarówno doświadczonych adwokatów, jak i aplikantów adwokackich. Jego owocem są filmy, w których znani wybitni warszawscy adwokaci pokazują, jak Ich patroni ukształtowali Ich postawy zawodowe i życiowe. Wiedza ta pozwoliła im dzielić się z kolejnymi pokoleniami adwokatów tym, co unikatowe i nie wynika z książek i kodeksów: profesjonalizmem, etyką, stylem, umiejętnością radzenia sobie w trudnych zawodowo sytuacjach, szacunkiem dla Kolegów I Koleżanek, szacunkiem dla sądu, czy wreszcie potrzebą zaangażowania w działalność samorządową.

Pomysłodawczynią akcji jest adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska –Wicedziekan ORA w Warszawie. – odpowiedzialna z ramienia ORA w Warszawie za szkolenie aplikantów adwokackich. – Chcąc uczyć aplikantów, na czym winien polegać twórczy patronat, trzeba pokazywać przede wszystkim prawdziwe i właściwe wzorce patronatu. W naszej izbie naprawdę ich nie brakuje. Trzeba je po prostu pokazać. W tym projekcie właśnie to robimy. Jednocześnie potraktujmy tę akcję jako zachętę do wypełniania obowiązku samorządowego adwokatów w postaci obejmowania patronatem aplikantów adwokackich i faktycznego jego realizowania. Zarazem uświadomienia aplikantom, jak wiele mogą zyskać, wykazując zaangażowanie w poszukiwaniu patrona, podjęcia z nim współpracy, nawet jeśli nie jest ona pracą codzienną. Inicjatywa wpisuje się także w obchody 100-lecia odrodzonej Adwokatury Polskiej i podkreśla, iż instytucja patronatu pozwoliła przechować najważniejsze wartości naszego środowiska – mówi adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska.

Zachęcamy do zapoznania się z filami na filmowym kanale Youtube Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie: