Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Reforma postępowania cywilnego – nowe obowiązki stron i pełnomocników

08.11.2019/15:00 - 20:00

Naczelna Rada Adwokacka wraz z Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie

zapraszają adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie na szkolenie zawodowe pt.:

Reforma postępowania cywilnego – nowe obowiązki stron i pełnomocników

Wykładowca: SSO Grzegorz Karaś

 

ZAKRES SZKOLENIA

 

   1. Geneza, zakres i cel zmian postępowania cywilnego.
   2. Nowelizacja Kodeksu Postepowania Cywilnego i innych ustaw – przepisy intertemporalne
   3. Zmiany obowiązujące od 21 sierpnia 2019 r. (zmiany w zakresie kosztów sądowych, umorzenia postepowań zawieszonych, postepowania mediacyjnego, postępowanie klauzulowego, postępowania egzekucyjnego).
   4. Zmiany w zakresie właściwości miejscowej i rzeczowej sądów.
   5. Nowe wymagania dotyczące pozwu i pism procesowych.
   6. Nowe zasady doręczania pozwu.
   7. Pouczenia stron w postępowaniu.
   8. Informacja Sądu o przewidywanym rozstrzygnięciu.
   9. Obligatoryjność odpowiedzi na pozew.
   10. Przesłanki wydania wyroku zaocznego.
   11. Nowy etap postępowania – postępowanie przygotowawcze.
   12. Postępowanie zabezpieczające.
   13. Pozew wzajemny i zarzut potrącenia.
   14. Zmiany w postępowaniu dowodowym.
   15. Prekluzja dowodowa.
   16. Wzajemne doręczanie pism przez pełnomocników w toku procesu.
   17. Postanowienia wpadkowe wydawane w toku procesu.
   18. Nowe zasady ogłaszania i uzasadniania orzeczeń.
   19. Wniosek o uzasadnienie orzeczenia.
   20. Postępowanie apelacyjne (wniesienie apelacji, zrzuty apelacyjne, rozpoznanie apelacji przez sąd odwoławczy).
   21. Postępowanie zażaleniowe (zmiana koncepcji dewolutywności zażaleń, zakres zażaleń rozpoznawanych przez sąd wyższej instancji, rozpoznanie zażalenia przez sąd)
   22. Przeciwdziałanie nadużywaniu prawa procesowego (pozew pozorny, pozew oczywiście bezzasadny, szereg zażaleń w tym samym lub zbliżonym przedmiocie, szereg wniosków o wyłączenie sędziego, szereg wniosków o sprostowanie, uzupełnienie lub wykładnię wyroku).
   23. Postępowanie w sprawach gospodarczych (pojęcie sprawy gospodarczej, postępowanie gospodarcze, rozpoznanie sprawy gospodarczych z pominięciem przepisów o postępowaniu gospodarczym, prekluzja dowodowa w postępowaniu gospodarczym, zgłaszanie nowych żądań, zakaz powództwa wzajemnego w postępowaniu gospodarczym, umowa dowodowa, skutki zaniechania próby mediacyjnej).
   24. Zmiany w postępowaniu uproszczonym.
   25. Zmiany w postępowaniu nakazowym i upominawczym.
   26. Zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

 

Szkolenie odbędzie się w Centrum Konferencyjnym przy Bobrowieckiej 9 w Warszawie, sala ONZ, IV piętro, budynek A.

 

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przyznaje 5 punktów za realizację szkolenia.

Ilość miejsc ograniczona.

***

 

SSO Grzegorz Karaś

 

Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Orzeka w Wydziale II Cywilnym Odwoławczym. Specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, prawa europejskiego oraz prawa nowych technologii. Ceniony wykładowca i propagator wiedzy z zakresu prawa cywilnego i prawa nowych technologii.

 

Autor i współautor wielu komentarzy i publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, prawa europejskiego, bezpieczeństwa informacji i informatyzacji wymiaru sprawiedliwości. Współautor najnowszego komentarza do KPC wyd. CH Beck pod red. SSN Tadeusza Szanciły oraz najnowszego komentarza do zmian w KPC wyd. CH Beck pod red. prof. Jacka Gołaczyńskiego.

Szczegóły

Data:
08.11.2019
Czas:
15:00 - 20:00

Organizatorzy

Ora Warszawa
Naczelna Rada Adwokacka

Miejsce

centrum konferencyjne
Bobrowiecka 9
Warszawa, mazowieckie 00-728 Polska
+ Google Map
Telefon:
+48 22 559 22 01
Strona internetowa:
https://centrumkonferencyjne.com.pl/