Wydarzenia w miesiącu: listopad 2023

Wydarzenia organizowane przez podmioty zewnętrzne mogą być publikowane w kanałach komunikacyjnych Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie na zasadach dostępnych TUTAJ.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie propozycji wydarzeń zewnętrznych do publikacji na adresy: rzecznik.prasowy@ora-warszawa.com.pl oraz biuro.prasowe@ora-warszawa.com.pl

Ładowanie Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

Kalendarz Wydarzenia

Kalendarz Wydarzenia
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
30 października 2023

Szkolenie KDZ: (Wykład odwołany) Wdrożenie RODO w przedsiębiorstwie – aspekty praktyczne

SPP: Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka. Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania dowodowego

31 października 2023

Szkolenie KDZ: Wprowadzenie do Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG)

1 listopada 2023
2 listopada 2023
3 listopada 2023
4 listopada 2023
5 listopada 2023
6 listopada 2023

Szkolenie KDZ: Opieka nad zabytkami, formy ochrony zabytków – rejestry i ewidencje, parki kulturowe, UNESCO. Realizacja inwestycji budowlanych, a zabytki – rewitalizacja obiektów objętych ochroną, zmiana sposobu użytkowania obiektów zabytkowych. Wyszukiwanie informacji o zabytkach w źródłach publicznie dostępnych

7 listopada 2023

Szkolenie KDZ: Skarga kasacyjna do NSA

SPP: Głos adwokatki i adwokata jako klucz w walce z przemocą wobec dzieci

8 listopada 2023

SPP: Niepewne życie agenta piłkarskiego, czyli o zmianach w przepisach o agentach piłkarskich – co musi wiedzieć piłkarz, klub i agent (oraz ich prawnicy)?

9 listopada 2023
10 listopada 2023

Zajęcia fakultatywne dla aplikantów: Prawo nieprocesowe w praktyce – Blok 1 „Zagadnienia ogólne”

11 listopada 2023
12 listopada 2023
13 listopada 2023

Zajęcia fakultatywne dla wszystkich lat szkolenie szkolenia: Prawo karne w praktyce

Szkolenie KDZ: Rozkład ciężaru dowodu i reguły dowodzenia w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych, cz. 2

SPP: PRAWA REPRODUKCYJNE I SEKSUALNE JAKO PRAWA CZŁOWIEKA. STANDARDY ORZECZNICZE I ASPEKTY PRAKTYCZNE PROWADZENIA SPRAW

14 listopada 2023

Zajęcia fakultatywne dla wszystkich lat szkolenie szkolenia: Prawo karne w praktyce

KDZ oraz Beck Akademia: Zabezpieczenia umowne w praktyce – weksel, poręczenie, zastaw, gwarancje, zabezpieczenia, egzekucja

SPP: Praktyczne wyzwania w sprawowaniu funkcji Inspektora Ochrony Danych

SPP: Szkolenie z zakresu nowelizacji kodeksu karnego

Zajęcia fakultatywne dla aplikantów: Prawo nieprocesowe w praktyce – Blok 2 „Sprawy spadkowe”

Szkolenie KDZ: Postępowanie prywatnoskargowe i subsydiarny akt oskarżenia

15 listopada 2023

KDZ oraz Beck Akademia: Mobbing w organizacji – zapobieganie, przeciwdziałanie, reagowanie

KDZ oraz Beck Akademia: Kara umowna w praktyce

16 listopada 2023

KDZ oraz Beck Akademia: Obowiązki profesjonalnych pełnomocników po zmianach KPC z 9.03.2023 r.

17 listopada 2023
18 listopada 2023
19 listopada 2023
20 listopada 2023

KDZ oraz Beck Akademia: Rozprawy zdalne w postępowaniu cywilnym po nowelizacji

KDZ oraz Beck Akademia: Nowelizacja prawa karnego 2023

Szkolenie KDZ: Nowelizacja ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – najważniejsze zmiany

SPP: Nowa ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej, a ochrona dziecka

21 listopada 2023

KDZ oraz Beck Akademia: Fundacja rodzinna w praktyce – aspekty prawne i podatkowe

Zajęcia fakultatywne dla aplikantów: Prawo nieprocesowe w praktyce – Blok 3 – „Sprawy działowe”

SPP: Technology, Cybersecurity and Ethics: Lawyers Under Attack / Technologia, cyberbezpieczeństwo i etyka: Prawnicy w niebezpieczeństwie

Szkolenie KDZ: Systemowe zmiany kodeksowe wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 2022 roku – o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

22 listopada 2023

KDZ oraz Beck Akademia: Ustawa antylichwiarska 2023 – nowe zasady udzielania pożyczek w praktyce

Zajęcia fakultatywne dla aplikantów: Dowód elektroniczny w postępowaniu karnym

Zajęcia fakultatywne – Cyberbezpieczeństwo – Dowód elektroniczny w postępowaniu karnym. Adw. Adam Baworowski (4jg) 22.11.1013 r. godz. 17.30

23 listopada 2023

Zajęcia fakultatywne dla aplikantów: Dowód elektroniczny w postępowaniu cywilnym, w szczególności w zakresie Art. 479_96 – 479_121 KPC.

Zajęcia fakultatywne – Cyberbezpieczeństwo – Dowód elektroniczny w postępowaniu cywilnym, w szczególności w zakresie Art. 479_96 – 479_121 KPC. Adw. Adam Baworowski (4jg) 23.11.2023 r. godz. 17.30

24 listopada 2023
25 listopada 2023

Zajęcia fakultatywne dla aplikantek i aplikantów: Wystąpienia publiczne dla prawników

SPP: Szkolenie ze sporów z kredytów frankowych i złotówkowych „Andrzejki z Andrzejem”

26 listopada 2023
27 listopada 2023

Szkolenie KDZ oraz Beck Akademii: Akt o Usługach Cyfrowych (DSA) – rewolucja w zasadach prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie

Szkolenie SPP: Polubowne metody rozwiązywania sporów z udziałem sektora publicznego

Zajęcia fakultatywne dla aplikantów: Retencja danych telekomunikacyjnych jako bariera w ustaleniu sprawcy cyberprzestępstwa – doświadczenia pełnomocnika pokrzywdzonych oraz tajemnica przedsiębiorstwa w systemach informatycznych

Zajęcia fakultatywne – Cyberbezpieczeństwo – Retencja danych telekomunikacyjnych jako bariera w ustaleniu sprawcy cyberprzestępstwa – doświadczenia pełnomocnika pokrzywdzonych oraz tajemnica przedsiębiorstwa w systemach informatycznych. Adw. Adam Baworowski (4jg) 27.11.2023 r. godz. 17.30

Szkolenie KDZ: Informatyka śledcza

28 listopada 2023

Szkolenie KDZ oraz Beck Akademii: Skuteczne zaskarżenie orzeczeń sądowych – postępowania odwoławcze po zmianach KPC z 9.03.2023 r.

Szkolenie KDZ: (Wykład odwołany) Badanie pisma i dokumentów

29 listopada 2023

Szkolenie KDZ oraz Beck Akademii: Przeciwdziałanie przemocy domowej – rewolucyjne zmiany w ustawie

SPP: Konferencja „Biznes na pokolenia – sukcesja firm w Polsce”

Szkolenie KDZ oraz Beck Akademii: Marketing prawniczy online – jak skutecznie działać w Internecie jako kancelaria?

SPP: Przepisy AML w Polsce: bilans 5 lat obowiązywania „nowej” ustawy i perspektywy zmian regulacji unijnych

Zajęcia fakultatywne dla aplikantek i aplikantów: Nowe technologie

30 listopada 2023

SPP: Nieruchomościowe Czwartki pt. Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, wprowadzone nowelizacją z dnia 13 lipca 2023 r.

Zajęcia fakultatywne: Prawo nieprocesowe w praktyce – Blok 4 – „Podsumowanie”

Adwokatura przez wielkie A: spotkanie z adw. Stanisławem Zabłockim

1 grudnia 2023

SPP: Prawo spadkowe po nowelizacjach z 2023 r. – cz. I

Zajęcia fakultatywne – Cyberbezpieczeństwo – Cyberbezpieczeństwo w ujęciu prawnym i kontraktowym. Adw. Piotr Warchoł (4jg) 1.12.2023 r. godz. 17.30

2 grudnia 2023
3 grudnia 2023
+ Eksportuj wydarzenia