02.04.2024 /

Samodzielny pokój w kancelarii (Śródmieście)

Do wyna­ję­cia dla adwokata samo­dzielny pokój o powierzchni ok. 24 m2 w kan­ce­la­rii przy ul. Nowo­grodz­kiej 18 (Śród­mie­ście) na 2 pię­trze (winda).

Czynsz: 2000 zł (+VAT).

Dodat­kowe infor­ma­cje pod nume­rem tele­fonu 517 358 540 lub pod adre­sem mecenasgrochowska@gmail.com