13.06.2022 / Nagrania Szkoleń

ADRES DO DORĘCZEŃ ELEKTRONICZNYCH WPISANY DO BAZY ADRESÓW ELEKTRONICZNYCH, WYNIKAJĄCY Z ART. 37C USTAWY PRAWO O ADWOKATURZE (09.05.2022)

Tytuł: ADRES DO DORĘCZEŃ ELEKTRONICZNYCH WPISANY DO BAZY ADRESÓW ELEKTRONICZNYCH, WYNIKAJĄCY Z ART. 37C USTAWY PRAWO O ADWOKATURZE

Data szkolenia: 09.05.2022