06.10.2023 / Nagrania

Data szkolenia: 2023.05.16: Zmiany w egzekucji sądowej w 2023 roku oraz omówienie aktualnych problemów w praktyce komorników sądowych

Nagrania są dostępne tylko dla Adwokatów i Aplikantów Izby Warszawskiej. Hasło dostępne jest w Panelu Adwokata
– w menu „komunikacja”  – FAQ.
(co pewien czas hasło będzie zmieniane na inne)