06.10.2023 / Nagrania

Data szkolenia: 2023.01.31: Wykorzystanie portali informacji przestrzennej oraz innych zasobów sieci Internet w pracy adwokata. Omówienie funkcjonalności wybranych portali pod kątem informacji o nieruchomościach, ochronie środowiska, zabytkach, bezpieczeństwie przeciwpowodziowym i wykorzystaniu polskich terenów morskich. Omówienie podstaw prawnych informatyzacji zasobów organów administracji publicznej (dyrektywa INSPIRE, program Polska Cyfrowa)

Nagrania są dostępne tylko dla Adwokatów i Aplikantów Izby Warszawskiej. Hasło dostępne jest w Panelu Adwokata
– w menu „komunikacja”  – FAQ.
(co pewien czas hasło będzie zmieniane na inne)