06.10.2023 / Nagrania

Data szkolenia: 2023.02.14: Doręczenia elektroniczne w k.p.k. (art. 132 par. 3 k.p.k.)

Nagrania są dostępne tylko dla Adwokatów i Aplikantów Izby Warszawskiej. Hasło dostępne jest w Panelu Adwokata
– w menu „komunikacja”  – FAQ.
(co pewien czas hasło będzie zmieniane na inne)