24.11.2023 / Nagrania Sekcji

Data szkolenia: 2023.10.30: Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka. Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania dowodowego

Nagrania są dostępne tylko dla Adwokatów i Aplikantów Izby Warszawskiej. Hasło dostępne jest w Panelu Adwokata
– w menu „komunikacja”  – FAQ.
(co pewien czas hasło będzie zmieniane na inne)