16.10.2023 / Nagrania Sekcji

Data szkolenia: 2023.09.14: Mobbing, molestowanie, dyskryminacja – zachowania niepożądane w miejscu pracy i jak im przeciwdziałać.

Nagrania są dostępne tylko dla Adwokatów i Aplikantów Izby Warszawskiej. Hasło dostępne jest w Panelu Adwokata
– w menu „komunikacja”  – FAQ.
(co pewien czas hasło będzie zmieniane na inne)