08.12.2023 / Nagrania Sekcji

Data szkolenia: 2023.11.29 Przepisy AML w Polsce: bilans 5 lat obowiązywania „nowej” ustawy i perspektywy zmian regulacji unijnych

Nagrania są dostępne tylko dla Adwokatów i Aplikantów Izby Warszawskiej. Hasło dostępne jest w Panelu Adwokata
– w menu „komunikacja”  – FAQ.
(co pewien czas hasło będzie zmieniane na inne)