05.12.2023 / Nagrania Sekcji

Data szkolenia: 2023.11.25: Wykład obejmuje m.in. najnowsze zmiany w procedurze, w tym te dotyczące powództw frankowych i tych z udziałów konsumentów; praktyki sądowej i najnowszego orzecznictwa

Nagrania są dostępne tylko dla Adwokatów i Aplikantów Izby Warszawskiej. Hasło dostępne jest w Panelu Adwokata
– w menu „komunikacja”  – FAQ.
(co pewien czas hasło będzie zmieniane na inne)