Informacje dot. miejsc przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2023 r.

Uprzejmie przypominamy, że egzamin adwokacki odbędzie się w dniach 25-28 kwietnia 2023 r. i zostanie przeprowadzony w Warszawie, w trzech oddalonych od siebie lokalizacjach, tj.:

 

KOMISJA 1

 

Egzamin odbędzie się w Centrum Konferencyjnym PGE Narodowy przy
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 w Warszawie, w sali PARYŻ, na poziomie +2.
KOMISJA 2

 

Egzamin odbędzie się w Centrum Konferencyjnym PGE Narodowy przy
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 w Warszawie, w sali WARSZAWA, na poziomie +2.
KOMISJA 3

 

Egzamin odbędzie się w Centrum Konferencyjnym PGE Narodowy przy
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 w Warszawie, w sali LONDYN, na poziomie +2.
KOMISJA 4

 

Egzamin odbędzie się w Centrum Konferencyjnym PGE Narodowy przy
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 w Warszawie, w sali RZYM, na poziomie +2.

 

Plan Centrum Konferencyjnym PGE Narodowy przy Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 w Warszawie

 

KOMISJA 5

 

Egzamin odbędzie się w EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie,
Hala 4, wejście Komisji Nr 5.
KOMISJA 6

 

Egzamin odbędzie się w EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie,
Hala 4, wejście Komisji Nr 6.
KOMISJA 7

 

Egzamin odbędzie się w EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie,
Hala 4, wejście Komisji Nr 7.
KOMISJA 8

 

Egzamin odbędzie się w EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie,
Hala 4, wejście Komisji Nr 8.

 

 

Plan EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie

 

 

KOMISJA 9

 

Egzamin odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Fundacji Nowe Horyzonty w Warszawie, przy ul. Bobrowieckiej 9, w sali MONIUSZKO, na V piętrze.
KOMISJA 10

 

Egzamin odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Fundacji Nowe Horyzonty w Warszawie, przy ul. Bobrowieckiej 9, w sali CHOPIN na V piętrze.

 

 

Numer komisji, do której dany zdający został przypisany, został podany w zawiadomieniu o egzaminie.

Rejestracja zdających egzamin odbywać będzie się w dniach 25-28 kwietnia 2023 roku każdego dnia w godzinach 8:30-9:30, według harmonogramu ustalonego przez Przewodniczącego Komisji wskazanego w zawiadomieniu o egzaminie.

W czynnościach tych będą brali udział członkowie komisji egzaminacyjnej i upoważnieni przez Przewodniczącego pracownicy ORA w Warszawie.

Każdorazowo przed wejściem na egzamin adwokacki zdający okazują dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

Egzamin rozpoczyna się o godzinie 10:00. Kandydaci, którzy stawią się na egzamin po jego rozpoczęciu, nie zostaną dopuszczeni do egzaminu.

SSA Małgorzata Sławińska