Egzamin adwokacki

Informujemy, że przystąpienie do egzaminu adwokackiego wymaga złożenia dokumentów w formie papierowej. Formularze są do pobrania w zakładce „Druki i pliki do pobrania”.

W celu usprawnienia obsługi egzaminu osoby przystępujące do egzaminu adwokackiego z art.66 ust.2 PoA, prosimy także o dokonanie rejestracji on-line  https://egzaminy.e-soa.pl/adw/egzamin/47. Proces rejestracji wyeliminuje potrzebę  pobrania formularzy z zakładki „Druki i pliki do pobrania”. Po dokonaniu rejestracji formularze zostaną wygenerowane i przesłane na Państwa adres e-mail. Prosimy o  sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych, wydrukowanie, podpisanie i złożenie kompletu dokumentów w biurze Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Al. Ujazdowskie 49 lub przesłanie pocztą przy zachowaniu obowiązującego terminu.