14.03.2022 /

Wręczenie nagrody „Adwokatura Zasłużonym”, adw. Jackowi Kondrackiemu. Odznakę odebrała wdowa, Pani Mecenas Barbara Kondracka.