19.09.2017 /

Środowiska prawnicze Paryża debatowały o kryzysie praworządności w Polsce