01.06.2021 / Nekrologi

Zmarł Śp. Adw. Walenty Makar

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zawiadamia z głębokim żalem,

że w dniu 3 kwietnia 2021 r. zmarł

 

ŚP

 Adwokat

dr Walenty Makar

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

Od 1989 roku członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

W latach 1991-1994 oraz 1997- 2002 członek Zespołu Adwokackiego Nr 2 w Warszawie,

W latach 1994-1997 oraz 2003-2010  wykonywał zawód w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej
w Warszawie.

 

Cześć Jego pamięci.