07.05.2021 / Nekrologi

Zmarł Śp. Adw. Robert Filipowski

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zawiadamia z głębokim żalem,

że w dniu 3 maja 2021 r. zmarł

 ŚP

 Adwokat

Robert Filipowski

 Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W latach 1989 – 1993 członek Izby Adwokackiej w Białymstoku,

w latach 1989-1993 wykonywał zawód w Zespole Adwokackim Nr 1w Sokółce.

Od 1993 roku był członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Od 1994 roku wykonywał zawód w Zespole Adwokackim nr 15 w Warszawie,

od 1996 roku Zastępca Kierownika Zespołu Adwokackiego nr 15 w Warszawie.

 

Wieloletni członek Zespołu Wizytatorów Okręgowej Rady Adwokackiej,

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

oraz wykładowca Działu Szkolenia Aplikantów Adwokackich.

Wyróżniony odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.

 Powszechnie lubiany, życzliwy Kolega o ogromnej kulturze osobistej.

Cześć Jego pamięci.

 

Msza żałobna odbędzie się 14 maja 2021 r. o godzinie 10.00

w Kościele w Komorowie przy ulicy 3 maja 9,

po czym nastąpi złożenie urny na cmentarzu w Komorowie.