21.11.2022 / Nekrologi

zmarł Śp. Adw. Józef Szewczyk

 Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zawiadamia z głębokim żalem,

że  zmarł

ŚP

 Adwokat

Józef Szewczyk

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 1995 r. – Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

W latach 1997-2014 wykonywał zawód w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej
w Warszawie.

Cześć Jego pamięci.