08.04.2022 / Sport

Zgłoszenia na XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Rejs Adwokatów po Jezioraku im. adw. Marii Budzanowskiej – do 15 maja 2022 r.

Szanowni Państwo,

Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie wraz Komisją Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki NRA pod przewodnictwem adw. Stanisława Estreicha, przy udziale b. Prezesa NRA, Prezesa Biblioteki Palestry adw. Andrzeja Zwary po raz kolejny ma zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w Jubileuszowym XXX Ogólnopolskim Rejsie Adwokackim im. adw. Marii Budzanowskiej po Jezioraku, który odbędzie się w dniach 2 – 5 czerwca 2022 r.

Koszt udziału

Koszt uczestnictwa w niezmiennej wysokości:

  • od adwokata – 450 zł,
  • od aplikanta adwokackiego – 300 zł.

Wpisowe płatne na rachunek bankowy adwokata Andrzeja Kozielskiego, nr. konta 77 1240 1604 1111 0000 1378 6643 z dopiskiem „Rejs Adwokacki 2022” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2022 r.

W ramach dokonanej wpłaty organizatorzy zapewniają całodzienne wyżywienie, udział w imprezach towarzyskich, Balu Komandorskim, ubezpieczenie NW, ochronę uczestników regat, puchary i nagrody za udział w regatach, rozgrywkach sportowych, opłaty za cumowanie, korzystanie z urządzeń portowych oraz koszulki i pamiątki z rejsu.

Jednocześnie dziękujemy Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej za coroczne udzielanie dotacji finansowej na organizację rejsów, bez której absolutnie impreza ta nie mogłaby się odbyć.

Zgłoszenia

Dowód wpłaty wraz ze zgłoszeniem (do pobrania tutaj), należy przesłać na adres ora.olsztyn@adwokatura.pl lub pocztą na adres ORA w Olsztynie ul. B. Linki 3/4, 10-534 Olsztyn wraz z:

  • podaniem dokładnych personaliów,
  • adresu zamieszkania
  • PESEL
  • danych sternika jachtu, na którym będzie pływał uczestnik.

Dane te są niezbędne do ubezpieczenia. Osoby, które nie podadzą ww. danych nie będą korzystały z ubezpieczenia.

Wynajem łódek

Załogi dokonują rezerwacji jachtów we własnym zakresie tak jak było to praktykowane dotychczas.

Wszelkie rozliczenia czy kaucje są płatne bezpośrednio do rąk wynajmującego lub na wskazane przez niego konto.

Prosimy o dokonywanie rezerwacji w wybranych przez Państwa przystaniach jachtowych. W związku z faktem, iż nie ma możliwości ubezpieczenia od OC sterników, wskazanym jest wynajmowanie łodzi, które posiadają ubezpieczenie OC.

Organizatorzy mają gorącą prośbę do uczestników rejsu, aby wynajęte jachty były zwracane właścicielom w nienagannym stanie. Niestety dotychczas w wielu przypadkach były zastrzeżenia co do stanu zwracanych jachtów.

W Iławie funkcjonuje dużo wypożyczalni, które mogą wynająć jachty za pośrednictwem internetu. W przypadku problemów z wynajęciem jachtów prosimy o kontakt z adw. Markiem Skrzeczkowskim (tel.509 -317- 990) , Andrzejem Szydzikiem (tel. 502-090-893), adw. Wojciechem Kozielskim (tel. 667-935-300), adw. Maciejem Skrzeczkowskim (tel. 609-843-248) oraz adw. Andrzejem Kozielskim (tel. 603-773-222).

Obowiązek posiadania sprzętu ratunkowego

Każdy z uczestników rejsu powinien posiadać indywidualny sprzęt ratunkowy (kamizelkę lub pas ratunkowy) z ważnym atestem upoważnionego podmiotu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważnienia podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz.U. z 2010 roku Nr 216 poz.1423 ).

Za bezpieczeństwo załogantów na wodzie odpowiada sternik łodzi, który powinien dostosować się do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa na wodzie oraz regulaminu Rejsu i Organizatora Regat.

Rezygnacja

W przypadku rezygnacji z udziału w Rejsie po dniu 15 maja 2022 r. roku wpisowe nie będzie zwracane.

O rejsie

Rejs w tym roku, po Jezioraku, jest rejsem jubileuszowym. Pierwszy rejs odbył się w 1978 roku i jego pomysłodawcą, organizatorem oraz komandorem był adwokat Konrad Urbanowicz z Olsztyna.

Organizatorzy rejsu zapraszają wszystkich żeglarzy, motorowodniaków, osoby towarzyszące oraz sympatyków piłki siatkowej, piłki nożnej, tenisa ziemnego oraz wędkarstwa do uczestnictwa w jubileuszowym rejsie. Ze swojej strony będziemy chcieli zapewnić Państwu świetny wypoczynek, wiele emocji na wodzie i lądzie oraz godnie przyjąć Państwa na naszym terenie.

Pierwszego dnia rejsu w Mazurskim Centrum Wypoczynku Gerczak w Jażdźówkach odbędą się zawody sportowe w piłce siatkowej, piłce nożnej, tenisie ziemnym oraz zawody wędkarskie.

Do organizacji rejsu po raz pierwszy włączyła się Biblioteka Palestry, pod przewodnictwem b. Prezesa NRA adw. Andrzeja Zwary, który w ramach rejsu zaproponuje spotkania naukowe.

Nagrody

O ufundowanie nagród dla uczestników poprosiliśmy, jak co roku, firmę Bi-Es Uroda w Kamieniu oraz wydawnictwa Wolters Kluwer i C.H. Beck, Firmę Dominik Pawlikowski, Starostwo Powiatowe w Iławie, Burmistrza Miasta Iławy oraz Wójta Gminy Iława.

Za przeprowadzenie rejsu odpowiedzialni są:

– adw. Andrzej Kozielski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

– adw. Jerzy Dobrzański – v-ce Dziekan ORA Olsztyn

– adw. Marek Skrzeczkowski

– adw. Ryszard Afeltowicz

– Andrzej Szydzik, Dyrektor Sportowy, odpowiedzialny za organizacje i przeprowadzenie regat oraz imprez sportowych

PLAN REJSU (do pobrania tutaj)

Zapraszamy

adw. Andrzej Kozielski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

adw. Stefan Salamon, Dziekan ORA Olsztyn