Zgłoszenia na kuratorów dla małoletnich cudzoziemców

Poniżej publikujemy komunikat adw. Michała Fertaka – Zastępcy Sekretarza ORA w Warszawie w sprawie zgłoszeń adwokatów na kuratorów dla małoletnich cudzoziemców. 

Szanownie Koleżanki i Szanowni Koledzy,

w obliczu rosnącej fali uchodźców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę i związaną z tym koniecznością przedsięwzięcia czynności dla sprawnego i efektywnego zapewnienia małoletnim o statusie cudzoziemca należytej ochrony prawnej, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie się chętnych do pełnienia funkcji kuratora dla małoletnich pozbawionych opieki, w celu reprezentowania ich w postępowaniach opiekuńczych (art. 569 i n. k.p.c. z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu ochrony cudzoziemcom na terytorium RP <Dz.U. z 2021 r., poz. 1108>) przed Sądami Rejonowymi w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie i części okręgu Sądu Okręgowego w Ostrołęce, tj. Sądu Rejonowego w Ostrołęce, Sądu Rejonowego w Ostrowi Maz., Sądu Rejonowego w Przasnyszu oraz Sądu Rejonowego w Wyszkowie.

Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie planuje stworzenie jednej listy kandydatów na kuratorów dla małoletnich pozbawionych opieki, w celu reprezentowania ich w postępowaniach opiekuńczych przed sądami z obszaru swej właściwości.

Adwokatów zainteresowanych pełnieniem funkcji prosimy o dokonywanie zgłoszeń z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru wpisu z dopiskiem w temacie „KURATOR DLA MAŁOLETNIEGO CUDZOZIEMCA„ na adres: k.plaskota@ora-warszawa.com.pl i anna.stepniakowska@ora-warszawa.com.pl

W miarę naszych możliwości postarajmy się zapewnić pomoc małoletnim cudzoziemcom. Osoby zainteresowane prosimy o niezwlekanie z decyzją.

Z wyrazami szacunku

adw. Michał Fertak
Zastępca Sekretarza
Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie