05.07.2022 / Wiadomości

Zarządzenie SR dla M. St. Warszawy II Wydział Cywilny nr 109 z dnia 24 czerwca br.

Prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy II Wydział Cywilny z wniosku Minister Klimatu i Środowiska o zawieszenie zarządu, ustanowienie przez Sąd zarządcy przymusowego, oraz zwraca się z prośbą o podanie imion, nazwisk i adresów kandydatów na zarządcę przymusowego.

Pełna treść zarządzenia nr 109