Zajęcia fakultatywne dla aplikantek i aplikantów: Cyberbezpieczeństwo – 7 bloków

Aplikantko, Aplikancie, zapraszamy na kolejny cykl wykładów fakultatywnych dla aplikantek i aplikantów, organizowanych przez Dział Szkolenia Aplikacji. Tym razem cykl listopadowy na temat cyberbezpieczeństwa.

Wykładowca: adw. Adam Baworowski

Listopad:

1. Dowód elektroniczny w postępowaniu karnym. Adw. Adam Baworowski (4jg) 22.11.1013 r. godz. 17.30
2. Dowód elektroniczny w postępowaniu cywilnym, w szczególności w zakresie Art. 479_96 – 479_121 KPC. Adw. Adam Baworowski (4jg) 23.11.2023 r. godz. 17.30
3. Retencja danych telekomunikacyjnych jako bariera w ustaleniu sprawcy cyberprzestępstwa – doświadczenia pełnomocnika pokrzywdzonych oraz tajemnica przedsiębiorstwa w systemach informatycznych. Adw. Adam Baworowski (4jg) 27.11.2023 r. godz. 17.30.

Link do rejestracji otrzymają aplikanci i aplikantki naszej izby bezpośrednio na maila.

Kolejne już w grudniu:

4. Cyberbezpieczeństwo w ujęciu prawnym i kontraktowym. Adw. Piotr Warchoł (4jg) 1.12.2023 r. godz. 17.30

5. Podstawy wyboru i wdrożenia rozwiązań informatycznych w kancelarii adwokackiej z perspektywy cyberbezpieczeństwa. Adw. Przemysław Barchan (4jg) 18.12.2023 r. godz. 17.30

6. Tajemnica adwokacka w sieci a przeszukanie systemów informatycznych Adwokata. Adw. Adam Baworowski (4jg) 19.12.2023 r. godz. 17.30

7. Dobre praktyki dotyczące cyberbezpieczeństwa w działalności kancelarii adwokackich i pracy adwokata. Cyberzagrożenia a higiena cyfrowa. Adw. Przemysław Barchan i adw. Piotr Warchoł (4jg) 20.12.2023 r. godz. 17.30