Uroczystość wręczenia nagrody im. Edwarda J. Wende w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie

Serdecznie zapraszamy na uroczystość wręczenia nagrody im. Edwarda J. Wende, która odbędzie się w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie w sali im. Henryka Krajewskiego, 23 października 2019 r. o godzinie 18:00. 

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 17 października 2019 r., na adres e-mail:  fundusz.wende@fdp.org.pl

Darczyńcami XIII Edycji Nagrody im. Edwarda J. Wende są: Kancelaria Prawna Pietrzak Sidor & Wspólnicy, Kancelaria Adwokacka Marka Żórawskiego, oraz osoby prywatne.

Nagroda im. Edwarda J. Wende została ustanowiona przez Fundację dla Polski z inicjatywy Rodziny Wende w celu uhonorowania pamięci Edwarda Joachima Wende – adwokata – w czasach PRL obrońcy politycznie prześladowanych, po 1989 roku senatora i posła III RP, niezależnego w poglądach i odważnego w ich głoszeniu, pierwszego po wojnie Konsula Honorowego Luksemburga w Polsce, przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP.

Nagroda jest przyznawana prawnikom i osobom zaangażowanym w działalność publiczną za szczególne dokonania na polu krzewienia i podnoszenia kultury prawnej, realizacji idei państwa prawa oraz za działania mające na celu zachowanie i rozwój tak polskiego, jak europejskiego dorobku prawnego, umacnianie demokracji i miejsca Polski w Europie.

Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym, które:

– działają zgodnie z zasadami etyki zawodowej i profesjonalizmu,

– w swojej działalności wyróżniły się odwagą cywilną i niezłomnością zasad,

– bezinteresownie działają na rzecz dobra publicznego,

– bezinteresownie działają na rzecz praw człowieka i obywatela.